Redskab

Fritagelse fra idræt

Vejledning om fuldstændig eller delvis fritagelse fra idræt i stx-uddannelsen – juni 2018.