Kompetenceudvikling

Gymnasieskolernes Idrætslærerforening

GI henvender sig til alle med en universitetsuddannelse i idræt. Foreningens formål er at varetage idrætslærernes fælles interesser og styrke det kollegiale sammenhold.

GI er en forening, der organiserer mere end 90% af alle idrætslærere i gymnasie- og HF-uddannelserne.

Foreningen varetager idrætsfagets fagpolitiske interesser bl.a. gennem Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og forestår efteruddannelsen i idræt.

GI har indflydelse på fagets indhold gennem et tæt samarbejde med gymnasieafdelingens fagkonsulent i idræt.

 

Facebook

GI - Gymnasieskolernes Idrætslærerforening's gruppe på Facebook har til formål at samle alle GI's medlemmer fra Stx, Hf, eller Hhx/Htx. Gruppen er kun for medlemmer af GI.

I gruppen kan man kan stille spørgsmål til og få inspiration fra sine idrætskolleger rundt om i landet, ligesom den faglige forening vil bruge gruppen til at bringe nyheder og budskaber rundt blandt landets idrætslærere. Gruppen kan således tjene som vidensdeling, debat-forum og nyheds-forum; det kunne være nyheder om feks kurser og projekter.

GI-facebook

 

 

Klik her, så kommer du direkte ind på Gymnasieskolernes Idrætslærerforening