Metoder

Arbejdet med faget giver eleverne redskaber til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet historisk materiale, herunder de mange former for historieformidling og historiebrug, som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen.

Som faglige mål skal eleven kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder. Find inspiration til arbejdet med historefaglige metoder her

Fagdidaktik

Find inspiration til arbejdet med metoder her.