Redskab

Taler som historiske dokumenter

Hos Danske Taler finder du historiske og dagsaktuelle taler samt undervisningsforløb og inspirationsrum målrettet historieundervisning. Du kan bl.a. finde inspiration til arbejdet med besættelsen, kvindekampen og grundloven.

Kvindesagstaler

Før og efter beslutningen om at give kvinder valgret i 1915 kæmpede kvinder i hele landet en sej kamp for at få ørenlyd for det, vi i dag betragter som helt basale rettigheder. Mange af kvindesagstalerne i Danske Talers database er stadig aktuelle, og de principielle spørgsmål omkring kønnenes rolle i vores samfund kan perspektiveres til mange nutidige debatter.

Find inspiration til undervisningen i disse tre forløb:

De glemte kvinder

Mathilde Fibiger – Kvindesagens moder

Kvindekampstaler

 

Med lov (og taler) skal land bygges

Danske Taler sætter i dette forløb fokus på grundlovens historie og betydning for det danske demokrati. Via en række taler fra samlingen udrulles grundlovens mærkedage og væsentligste principper og nyere taleeksempler illustrerer, hvordan grundloven til stadighed bruges af forskellige offentlige stemmer til at sætte vores samtid i perspektiv.

Du finder inspiration til oplægget her

Find undervisningsforløbet ”Grundloven 1849” her

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

 

Taler fra besættelsestiden

Talerne fra besættelsestiden bærer alle præg af den ekstraordinære og alvorlige situation, som Danmark befandt sig i. Mens nogle taler opildnede til modstandskamp, opfordrede andre til samarbejde med besættelsesmagten som den eneste sikre vej for Danmark gennem krisen.

På Danske Talers hjemmeside har vi samlet besættelsestidens vigtigste taler fra periodens mest markante personligheder, blandt andre statsminister Thorvald Stauning, Christian X, den konservative politiker John Christmas Møller, forfatteren Martin Andersen Nexø og præsten Kaj Munk m.fl.

Find inspiration til din undervisning om besættelsestiden her: Besættelsens taler

 

Kreditering

Carl-Emil Ege Prehn

Taleredaktør

Den Selvejende Institution Danske Taler

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.