Redskab

Organdonation og fagligt kernestof i historie

Organdonation er et fagligt relevant og aktuelt emne i historieundervisningen. Dansk Center for Organdonation har udgivet iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen, der viser hvordan.   

For nogle er det nemt at tage stilling til organdonation. For andre kræver det mere overvejelse, før de kan sige ja eller nej. De 15-19-årige engagerer sig gerne i emnet organdonation, som jævnligt debatteres intenst både i medierne og blandt politikerne. Men mange i aldersgruppen er i tvivl og oplever at mangle viden om organdonation.

unpublished

Emner i historie


Fra det tidlige 1900-tal til 2021 beskrives den transplantationsteknologiske udvikling samt de politiske, etiske og juridiske dilemmaer ved organdonation, som for alvor tog fart i 1980'erne.


Man kan begynde organdonationens historie ved de første succesfulde organtransplantationer. Det placerer os i tiden efter Anden Verdenskrig og i Vesten. Men historien kan også følges til en medicinsk oplysningstid i middelalderens Persien eller længere tilbage til det gamle Kina.


Man kan undersøge kildematerialets repræsentativitet og troværdig, levn og beretninger.


Der er en udfoldet præsentation af den teknologihistoriske analysemetode, som kombinerer kildekritisk analyse med idéhistoriske, begivenhedshistoriske og teknologihistoriske perspektiver på emnet organdonation.

Analyseopgaver i kildeanalyse og ANT hviler på en række centrale kilder om organdonationens udvikling og debatten om den.


gym_organdonation_10fag

Organdonation i 10 fag

Når død giver liv – organdonation i undervisningen (på naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk) er et frit tilgængeligt undervisningsmateriale til alle de gymnasiale uddannelser.

iBogen præsenterer fagligt kernestof om organdonation i 10 fag:

  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Filosofi
  • Idéhistorie/historie
  • Matematik
  • Mediefag
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag

Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver.

Se forslag i iBogen: naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk

Kreditering

Materialet til historie er skrevet af lektor Line Bjerre Kristensen, Holstebro Tekniske Gymnasium.

Udgivelsen er finansieret af Dansk Center for Organdonation, det nationale videnscenter for organdonation.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.