Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Historie. Juni 2020

FIP i historie (stx/hf/hfe) vil i skoleåret 2020-2021 være anderledes end i de foregående år fordi de vil være centreret om en række konkrete udviklingsprojekter i faget. Læs mere her.

Kære kolleger

Med sommerferien tæt på, vil jeg først og fremmest ønske alle en god sommer, men også kort informere om FIP i det kommende skoleår og indbyde til at I sender input til mig.

FIP i historie (stx/hf/hfe) vil i skoleåret 2020-2021 være anderledes end i de foregående år, hvilket jeg også nævnte for og diskuterede med deltagerne på årets FIP-kurser i faget.

FIP-kurserne i historie vil i skoleåret 2020-21 være centreret om en række konkrete udviklingsprojekter i faget. 

Der afholdes i september et indledende kursus, hvor det faglige udviklingsprojekt introduceres, rammesættes og der laves aftaler om det videre forløb i netværksgrupper.

Herefter skal man lokalt på den enkelte institution, enten som faggruppe eller enkelt lærer, arbejde med emnet og fx afprøve de aftalte tiltag m.m. 

Som afslutning på udviklingsprojektet mødes vi igen i april, hvor der samles op på erfaringerne i netværksgrupperne. Man kan undervejs, afhængigt af ens emne, geografiske afstand, m.m., afholde yderligere fysiske/virtuelle møder efter behov, ligesom tovholderne vil søge at facilitere løbende erfaringsudveksling og ideer til relevant litteratur, i fald den findes.

Hvert af udviklingsprojekterne har en tilknyttet tovholder, der står for fagligt input, rammesætning og opsamling på udviklingsprojektet. Opsamlingen videreformidles efterfølgende på emu.dk til resten af landets historielærere.

MEN: Hvilke udviklingsprojekter kunne I tænke jer? For at få kurserne til at være mest muligt relevante for udviklingen af den praktiske undervisning, vil jeg gerne indbyde til, at I sender jeres ideer til konkrete udviklingsprojekter til mig.

På baggrund heraf vil jeg i august kunne offentliggøre hvilke udviklingsprojekter, der udbydes og som man hos GLe kan tilmelde sig.

Send jeres ideer til: christian.vollmond@stukuvm.dk

 

Mvh

Christian

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.