Kompetenceudvikling

FIP - Forår 2017

Forårets kurser omhandlede særligt hvordan man kan arbejde med historiebrug, hvordan man kan strukturere arbejdet med DHO samt skriftlighed i historiefaget. 

 

Fagkonsulent Christian Vollmonds præsentation af læreplansændringer i historie samt programmet for dagen.

Input fra kursets deltagere til, hvordan man kan arbejde med historiebrug og konkrete eksempler på materialer m.m

Oplæg ved Christian Vollmond omkring de nye rammer for dansk-historieforløbet og -opgaven i 1.g på stx

Oplæg ved Heidi Funder, Lasse Taagaard og Lars Henriksen om skriftlighed i historiefaget, samt konkrete bud på, hvordan det gribes an så det understøtter det faglige arbejde generelt

Oplæg ved Lars Due Arnov om arbejdet med digitale værktøjer og dannelse i historieundervisningen.

Oplæg ved Karen Stiller Bjerregaard omkring arbejdet med historiebrug og dets rolle i de nye læreplaner.

Input fra kursets deltagere til, hvordan man kan arbejde med historiebrug og konkrete eksempler på materialer m.m

Input fra kursets deltagere til, hvordan man kan strukturere arbejdet med DHO og ideer til emner m.m

Oplæg ved Allan Ahle om hvordan de faglige mål sættes i spil i den daglige undervisning og hvordan de nye krav i læreplanen kan integreres i ens praksis

Input fra kursets deltagere til arbejdet med digital dannelse.

Siden er opdateret 03. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.