Kompetenceudvikling

Arbejdet med digital dannelse i fagene

Vodcasts og andet materiale til understøttelse af arbejdet med forskellige digitale kompetencer og digital dannelse.

Materialet benyttes i forbindelse med FIP-kurserne 2019.

DiDaK projektet ved Aarhus Universitet har sideløbende med implementering af gymnasiereformen arbejdet med, hvordan man kan styrke arbejdet med digitale kompetencer som del af undervisningen.      

Det nedenstående materiale er baseret på deres arbejde, og er tænkt anvendt som baggrund for lærernes arbejde med at integrere fokus på digitale kompetencer i den konkrete undervisning i de forskellige fag.

 

Film

Christian Dalgaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier præsenterer forskningsprojektets arbeje.

I første video introduceres forskningsprojektet og de centrale pointer i forhold til arbejdet med digitale kompetencer i de gymnasiale uddannelser:

DiDaK har identificeret en række forskellige problemfelter, som er relateret til 4 forskellige kompetenceområder. De forskellige kompetenceområder udfoldes i de nedenstående videoer:

© Vodcasts produceret af Elektrofilm for Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

De fire kompetenceområder

DiDaK har identificeret en række forskellige problemfelter, som er relateret til 4 forskellige kompetenceområder. De forskellige kompetenceområder udfoldes i de nedenstående videoer:

© Vodcasts produceret af Elektrofilm for Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.
© Vodcasts produceret af Elektrofilm for Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.
© Vodcasts produceret af Elektrofilm for Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.
© Vodcasts produceret af Elektrofilm for Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.
© Vodcasts produceret af Elektrofilm for Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Pædagogiske formater 

Til understøttelse af arbejdet med selv at tilrettelægge undervisning der adresserer forskellige digitale kompetenceområder har DiDaK produceret inspirationshæftet Pædagogiske Formater, hvor hver af de 12 problemfelter beskrives. Der gives ideer til løsninger og en række anvisninger på opmærksomhedspunkter.

Hent Pædagogiske formater (PDF, 16 sider)

 

Kreditering

Vodcasts produceret af Elektrofilm for Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

tdm.au.dk  Center for Undervisningsudvikling og Digitale Mediers officielle hjemmeside

DiDaK-projektets blog

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.