Artikel

Historielærerforeningen

Historielærerforeningen for gymnasiet og hf er en uafhængig organisation for historielærere i gymnasieskolen baseret på frivillig arbejdskraft.

Hvem er vi?

Historielærerforeningen er en forening som virker til gavn for historieundervisningen på gymnasiale uddannelser. Vi samarbejder med GL om at arbejde for forbedring af arbejdsforholdene for medlemmerne.

Vi er for øjeblikket otte i bestyrelsen og en suppleant.

Se medlemmerne af bestyrelsen her: historielaerer.dk

 

Hvordan bliver man medlem?

Enhver, der underviser i historie ved en gymnasial uddannelse, kan optages som medlem i foreningen. Desuden kan andre, som ifølge uddannelse og stilling måtte være interesseret, optages som medlemmer med bestyrelsens godkendelse. Et medlem, som ophører med undervisningsvirksomhed, kan bevare sit medlemskab i foreningen.

Bliv medlem af foreningen her: historielaerer.dk

 

Hvad laver vi?

Vi holder bl.a. kurser, udgiver medlemsbrev, laver fagpolitisk arbejde og mere.

 

Kurser

Som medlem kan du deltage i faglige kurser og møder som afholdes af foreningen.

Regionalsekretærerne står for afholdelsen af de regionale kurser og bestyrelsen arrangerer rejsekurser og generalforsamlingkursus hvert andet år mm. På generalforsamlingskurset afholdes generalforsamling og valg til bestyrelsen.

 

Noter

Noter er foreningens medlemsblad, hvor historielærere kan få inspiration til undervisning i faget og indhente nyheder om faget. Bladet udkommer fysisk fire gange årligt og sendes ud til foreningens medlemmer.

Artiklerne skrives primært af forskere og undervisere. Det er redigeret af bestyrelsesmedlemmer på skift.

Ansvarshavende redaktør er Søren Torbjørn Svendsen.

Læs mere her: historielaerer.dk

 

Fagpolitisk arbejde

Bestyrelsen laver fagpolitisk arbejde som fremmer foreningens interesser. Vi samarbejder med fagkonsulenten i historie, CLIO – den europæiske historielæreforening, de nordiske historielærerforeninger, GL og andre faglige foreninger mm.

 

Historiekonkurrence

Hvert år afholder bestyrelsen en konkurrence for elever i hele landet. Prisen uddeles på Historiske Dage i Øksnehallen.

 

Yderligere info

Foreningen har en hjemmeside, historielaerer.dk og en Facebookside.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.