Historielærerforeningen

Historielærerforeningen for gymnasiet og HF er en uafhængig organisation for historielærere i gymnasieskolen baseret på frivillig arbejdskraft.

Aktiviteter

Foreningen faciliterer bland andet erfaringsudveksling, organiserer efteruddannelseskurser, afholder en årlig historiekonkurrence og deltager i internationalt samarbejde, fx Euroclio.

 

Materialer

Foreningens medlemsblad hedder ‘Noter’ og udkommer fysisk 4 gange om året til medlemmerne med artikler om forskellige aktuelle temaer.

I 2018 udkom 3. udgave af foreningens historiedidaktik, en antologi med artikler om forskellige aspekter af historieundervisning støttet af Columbus’ fond og Historielab. Den modtager alle nye medlemmer ved indmeldelse.

I 2016–17 udviklede vi undervisningsmateriale til undervisning i forbindelse med reformationsjubilæet.

 

Hjemmeside og facebook

Historielærerforeningens hjemmeside 

Historielærerforeningens Facebookside

Siden er opdateret 08. marts 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.