Retorik

Prøver og eksamen

Dokumentet her handler om prøveformen i retorik c, som den er beskrevet i læreplanen for retorik C 2017. Det giver forslag til de genrer, man kan arbejde med i undervisningen og bruge som prøvemateriale og uddyber porteføljernes rolle i undervisningen samt til den praktiske prøve.

Siden er opdateret 21. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.