Prøver og eksamen

Prøverne skal bidrage til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem uddannelsens formål, læreplanen og bedømmelsen. Find regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

Nyttige links i forbindelse med eksamen

 

Evaluering af prøver

Evalueringer af mundtlige og skriftlige eksamener fra perioden 2007-2018 (uvm.dk)

 

Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt

Opgavesættene fra 2010 og frem (Materialeplatformen).
For at få adgang til opgavesættene skal du logge ind med dit UNI•Login. Materialeplatformen opdateres efter hver prøvetermin med nye opgavesæt.

 

Nye skriftlige prøver

Oversigt over indfasning af de nye skriftlige prøver, der skal udvikles i forbindelse med gymnasiereformen af 2016 (uvm.dk)

 

Regler om eksamen og karaktergivning

Eksamensbekendtgørelsen (Retsinformation.dk)

Karakterbekendtgørelsen  (Retsinformation.dk)

Siden er opdateret 18. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.