Prøver og eksamen

Prøverne skal bidrage til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem uddannelsens formål, læreplanen og bedømmelsen. Find regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

Nyttige links i forbindelse med eksamen

 

Evaluering af prøver

Evalueringer af mundtlige og skriftlige eksamener fra perioden 2007-2018 (uvm.dk)

 

Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt

Opgavesættene fra 2010 og frem (prøvebanken.dk).
For at få adgang til opgavesættene skal du logge ind med dit UNI•Login. Materialeplatformen opdateres efter hver prøvetermin med nye opgavesæt.

 

Nye skriftlige prøver

Oversigt over indfasning af de nye skriftlige prøver, der skal udvikles i forbindelse med gymnasiereformen af 2016 (uvm.dk)

 

Regler om eksamen og karaktergivning

Eksamensbekendtgørelsen (Retsinformation.dk)

Karakterbekendtgørelsen  (Retsinformation.dk)