Prøver og eksamen

Prøverne skal bidrage til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem uddannelsens formål, læreplanen og bedømmelsen. Find regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

Nyttige links i forbindelse med eksamen

 

Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt

Opgavesættene fra 2010 og frem (prøvebanken.dk).
For at få adgang til opgavesættene skal du logge ind med dit UNI•Login. Materialeplatformen opdateres efter hver prøvetermin med nye opgavesæt.

 

Nye skriftlige prøver

Information om ind- og udfasning af skriftlige prøver i forbindelse med gymnasiereformen af 2016 (uvm.dk)

 

Regler om eksamen og karaktergivning

Eksamensbekendtgørelsen (Retsinformation.dk)

Karakterbekendtgørelsen  (Retsinformation.dk)