Artikel

Virtuelle eksperimenter tæller som laboratoriearbejde

Virtuelle eksperimenter kan tælle med i krav om elevers eksperimentelle laboratoriearbejde i geovidenskab ved at indgå som en del af de 20% eksperimentelt arbejde.
Læs om, hvordan det kan indgå i undervisningen

Eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og andet empirisk arbejde, er en del af geovidenskab dna både som faglig metode og som indlæringsmetode.

Eksperimentet og den praktiske dimension i faget er særlig udfordret, i forhold til at fastholde det faglige niveau i faget, i forbindelse med nedlukninger og fravær som en følge af COVID-19.

Det skyldes at samspillet mellem teori og eksperimenter er en del af geovidenskabs identitet. Ud over selve det praktiske arbejde i laboratorierne, benyttes eksperimentet også som et virkemiddel til at forstå begreber og modeller og dermed øge eleverne indlæring i faget.

Det er i dette skoleår nu blevet muligt for skolerne at gennemføre eksperimenter i laboratorieundervisningen virtuelt.

Normalt skal eksperimenter gennemføres ved fysisk fremmøde i gymnasiernes laboratoriefaciliteter eller i felten med en underviser, men grundet nedlukningerne er det nødvendigt at åbne for denne virtuelle mulighed, så eleverne kan få gennemgået det faglige stof også i de eksperimentelle dele af faget.

Åbningen med de virtuelle eksperimenter er en lempelse, som giver nogle muligheder for at efterligne det praktiske eksperimentets rolle i undervisningen – fx kan eleverne lave egne målinger af fysiske fænomener i de virtuelle laboratorier, som de efterfølgende kan bruge i undervisningen. Det vil også gøre det lettere at opfylde kravet om 20 % eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og andet empirisk arbejde, da virtuelle eksperimenter gennemført i forbindelse med en nedlukningsperiode ikke skal gentages.

Typer af virtuelle eksperimenter som kan indgå i de 20 % eksperimentelle arbejde i faget eller i forbindelse med selvstændige eksperimentelle projekter:

 

  • Virtuelle eksperimenter og demonstrationsforsøg, hvor vejleder i samspil med eleven gennemfører forsøget med virtuel kontakt.
  • Virtuelle laboratorier, hvor eleven gives mulighed for virtuelt at indsamle relevant data.
  • Film af eksperimenter
  • Hjemmeforsøg og selvstændigt feltarbejde, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og følger arbejdstilsynets regler.
  • Udlevering af relevante datasæt (fx kortdata, målinger, observationer, feltobservationer), der er velegnede i forhold til elevens muligheder for at demonstrere anvendelse af fagets metoder.

 

Kreditering

Fagkonsulenter i geovidenskab; Thomas Brun Kristensen og Niels Vinther

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.