Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i fysik og astronomi - september 2023

Om FIP Kurser i 2023-24, digital dannelse, fagdidaktiske moduler, censorkorpset og ensartet bedømmelse. 

Igen i år er der blevet foretaget små ændringer i vejledningerne for fysik og astronomi. Derfor er det en god idé at kigge nærmere på de vejledninger, der er relevante for din undervisning. Dette gælder også, hvis du bliver udpeget som censor for et fag eller niveau, hvor du ikke nødvendigvis underviser selv.

Her er en oversigt over de ændringer, der er sket i fysik og astronomi dette år. Ændringerne gælder for alle tre niveauer, og de detaljerede oplysninger findes i de relevante vejledninger, som du kan finde på uvm.dk.

For fysik på stx-niveau:

 • Der er blevet præciseret, hvordan undervisningsbeskrivelser skal udformes, i overensstemmelse med den reviderede vejledning fra september 2022.
 • Vi har også opdateret afsnittet om, hvad eleverne forventes at have som forudsætninger, med henvisninger til grundskolematerialer og konceptet "Mønsterbrydende Science."

For fysik på htx-niveau:

 • Afsnittet om perspektivering og det perspektiverende bilag i fysik A er blevet uddybet, så det er lettere at forstå.
 • Der er også blevet givet en klarere forklaring på, hvad et "ukendt" bilag betyder.

For astronomi:

 • Der er blevet præciseret, hvordan undervisningsbeskrivelser skal udformes, i tråd med den reviderede vejledning fra september 2022.
 • Derudover kan det astronomiske portfolio nu opdeles i to dele: et arbejdsportefølje og en præsentationsportfolio.

 

FIP kurserne i skoleåret 2024-24

På det kommende skoleårs FIP-kurser vil der være et særligt fokus på digital og teknologisk dannelse. Temaet lægger op til en bred vifte af fokusområder som f.eks. balancen mellem det digitale og det analoge, skærmbrug, digitale kompetencer, teknologiforståelse, digitale hjælpemidler, håndtering af snyd, onlinefællesskaber, algoritmer, digitale fodspor, billeddeling, udfordringer og potentialer i brugen af digitale teknologier og AI. I fysik vil vi blandt andet skulle se på eksempler på didaktiske tilgange og IT-værktøjer, som kunne benyttes i undervisningen i fysik, for netop at understøtte elevernes kompetencer og læring i faget. Ideen er således, at der skal være fokus på, hvordan man kan lære sine elever noget fysik gennem brug af digitale læremidler og didaktiske tilgange med et teknologisk fokus.

 • Fysik stx afholdes dels 31. januar 2024 på Aarhus Statsgymnasium og 1. februar 2024 på Hvidovre Gymnasium.
 • Fysik htx afholdes den 13. december 2023 på SDE Odense.
 • Astronomi afholdes den 21. marts 2024 på Odense Katedralskole.
 • Geovidenskab afholdes den 7. februar 2024 på Rosborg Gymnasium.

Man kan tilmelde sig kurserne via Gymnasieskolernes Lærerforening. 

 

Fagdidaktik i fysik, astronomi og geovidenskab

Der er i år igen kun ét fagdidaktisk modul i fysik. Det løber af stablen den 15. til 17 november. Underviserne er Dorthe Petersen Agerkvist fra Herlev Gymnasium og Anne Helene Handberg Pedersen fra Falkonergårdens Gymnasium.

Fagdidaktisk modul i geovidenskab afholdes fra den 27. til den 29. november. Fagdidaktisk modul i astronomi afholdes først i skoleåret 2024/25.

 

Fysik i det 21. århundrede på stx

Det er før sommerferien udmeldt på uvm.dk, at fysik i det 21. århundrede er ”Rumfysik” for vintereksamen 2023/24. For sommerterminen 2024 er emnet fortsat ”Rumfysik”.

Opgavekommissionen har udarbejdet vejledende opgaver til Rumfysik, som er gjort tilgængelig via prøvebanken.dk.

Fysiklærerforeningen afholder et efteruddannelseskursus i emnet, jeg vil være til stede på kurset, hvor jeg blandt andet vil redegøre nærmere for rammerne af emnet og de vejledende opgaver. Kurset er planlagt til den 5. og 6. oktober hos SDU i Odense. Man kan læse mere om kurset hos LMFK.

 

Skriftlig prøve i fysik A sommer 2023

Ved den skriftlige prøve i fysik (stx / htx) sommeren 2023 blev der stillet 3 opgavesæt, som er tilgængelige via prøvebanken.dk. Sættene er mærket:

 • 1stx231-FYS/A-17052023
 • 2stx231‑FYS/A‑26052023
 • htx231-FYS-A-26052023

Resultaterne fra eksamenerne er stadig ikke helt færdige, men de normale dokumenter, som inkluderer statistik fra censorerne, kan også findes på prøvebanken.dk. 

Udover det, vil der også være andre materialer tilgængelige i forbindelse med vurderingen af eksamenerne, såsom en vejledning til eksamen, et skema til bedømmelse, et skema til censur og en rapport om indledende censur. 

Disse materialer er vigtige for at sikre, at den nationale standard for eksamener i fysik opretholdes og for at sikre, at bedømmelsen er ensartet og pålidelig.

 

Vigtigheden af tydelige mål

Det er vigtigt, især når det drejer sig om undervisning i fysik A, at man arbejder med klare og forståelige mål i faget:

 • Klare mål for eleverne:
  • Det er afgørende, at det er tydeligt, hvad man forventer af eleverne, når man stiller dem bestemte spørgsmål.
 • Ensartet og retfærdig bedømmelse:
  • Elever i Hjørring og i Roskilde skal bedømmes på samme måde.
  • Det betyder, at alle lærere skal sætte de samme standarder i overensstemmelse med læreplanen.

Derfor er planen også at afholde et censorkursus næste år for censorer, der er ansvarlige for opgaver i den skriftlige fysikeksamen sommeren 2024.

 

Bliv ny censor ved den skriftlig prøve i fysik

Her er en kort påmindelse om processen for at blive skriftlig censor i fysik:

 • Tilmelding: Din skole skal tilmelde dig som interesseret i at være censor. Dette gøres i XPRS, vores eksamenssystem. Derefter vil jeg kunne godkende din tilmelding fra centralt hold.
 • Årlig udskiftning: Vi stræber efter en årlig udskiftning af censorkorpset. Udvalget af censorer baseres på faktorer som undervisningserfaring og geografisk placering. Det betyder, at man ikke nødvendigvis er censor hvert år. Det er vigtigt, at så mange skoler som muligt er repræsenteret på det årlige censormøde, så vi kan dele viden og erfaringer med faggrupperne.
 • Censorkursus: Der afholdes et censorkursus for alle censorer, der er tildelt opgaver. Kurset sigter mod at forberede censorer til de skriftlige prøver og sikre en ensartet bedømmelse samt klarhed om bedømmelsesrammer og votering. Dette fælles afsæt hjælper med at lette voteringen på censormødet og bidrager til en smidig proces i bedømmelsesgrupperne. Kurset er åbent for både nye og erfarne censorer for at sikre en fælles forståelse.

Det forventes, at skriftlige censorer deltager i dette kursus.

 

Kreditering 

Thomas Brun Kristensen, fagkonsulent i fysik. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.