Redskab

Måling og styring. Sensorer og Arduino

Dokumentet beskriver hvordan man kan arbejde med områderne sensorer og styring. Eleverne konstruerer et simpelt måleapparat, for eksempel et elektrisk termometer. Ingredienserne kan være en emperaturfølsom resistor i en spændingsdeler.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Sensorerne kan betragtes som en "black box", eller man kan se på sensorens fysik: Hvordan virker en temperaturfølsom resistor, en transistor, en trykmåler etc. Styring illustreres ved hjælp af Arduino.

Eleverne konstruerer en alarm, hvor en rød lampe lyser, hvis temperaturen bliver for høj. Ingredienserne er det elektriske termometer samt en lysdiode.

Vi vil præsentere et lille udvalg af de mange billige sensorer, der findes til Arduinoen, bl.a. afstandsmåler og bevægelsesføler, som kan anvendes i forløb, hvor elevernes innovative evner udfordres. Hvad skal til for at kunne gå fra laboratoriemodellen til et færdigt produkt? 

 

 

Kreditering

Udarbejdet af Karsten Refsgaard og Ole Sørensen

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.