Kompetenceudvikling

Digitale kompetencer i fysik – en samling af vejledninger og forløb

Kravene til elevernes digitale viden, færdigheder, kompetencer og dannelse er voksende i fysikfaget.

Eleverne forventes blandt andet, at kunne løse en kinematisk problemstilling med videoanalyse ved den skriftlige eksamen eller at kunne udmåle og markere vinkler og længder på billeder samt indtegne vektorpile på billeder.

Denne note er udviklet i forbindelse med Fysiklærerforeningens kursus ”Digitale kompetencer i fysik” af Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds Gymnasium. Noten kan frit anvendes af elever og lærere på gymnasier i Danmark.
Billedanalyseværktøjet Photo Analysis i Logger Pro kan benyttes til at digitalisere en graf, som måske forefindes på papir eller som et digitalt billede. For at kunne digitalisere grafen, skal vi have billedet som en fil på vores computer. Det kan fx være et skærmklip fra en pdf. Noten er en tastevejledning, som viser hvordan du gør.

Denne note er udviklet i forbindelse med Fysiklærerforeningens kursus ”Digitale kompetencer i fysik” af Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds Gymnasium. Noten kan frit anvendes af lærere på gymnasier i Danmark.
Noten tænkes anvendt som tastevejledning, når du som lærer skal lave en terminsprøve/årsprøve og kravet er, at du skal aflevere en ”hjemmeside” med opgaver og bilag, som det er tilfældet med de nye opgavesæt, som offentliggøres via Netprøver.dk

Denne note er udviklet i forbindelse med Fysiklærerforeningens kursus ”Digitale kompetencer i fysik” af Michael Agermose Jensen, VUC Fyn.
Noten er en instruktion i indlæsning af excel data i Maple og kan anvendes af lærere og elever.

Denne note er udviklet i forbindelse med Fysiklærerforeningens kursus ”Digitale kompetencer i fysik” af Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds Gymnasium. Noten kan frit anvendes af elever og lærere på gymnasier i Danmark.
I nogle situationer har man brug for at analysere en problemstilling, hvor der skal tegnes kræfter ind på en figur. I denne notes vises det, hvordan man kan gøre dette i TI-Nspire.

Denne note er udviklet i forbindelse med Fysiklærerforeningens kursus ”Digitale kompetencer i fysik” af Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds Gymnasium. Noten kan frit anvendes af elever og lærere på gymnasier i Danmark.
Noten giver en liste over ideer til anvendelse af Appen ”Phyphox” i fysikundervisningen.

Denne note er udviklet i forbindelse med Fysiklærerforeningens kursus ”Digitale kompetencer i fysik” af Michael Agermose Jensen, VUC Fyn Odense. Noten kan frit anvendes af elever og lærere på gymnasier i Danmark.
Noten er en tastevejledning til, hvordan du med Geogebra kan opmåle arealer under grafer, måle længder og vinkler på billeder.

Denne note er udviklet i forbindelse med Fysiklærerforeningens kursus ”Digitale kompetencer i fysik” af Jens Bang-Jensen, Sct. Knuds Gymnasium. Noten kan frit anvendes af elever og lærere på gymnasier i Danmark.
Videoanalyse værktøjet i Logger Pro kan anvendes til at undersøge videoer af bevægelser, dvs. udføre kinematiske undersøgelser. Noten er en tastevejledning med instruktioner i videoanalyse og der er der link til websider, hvor du kan foretage konvertering af videofiler til mp4 formatet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.