Artikel

Litteratur i emnelæsning i fransk

Hvordan kan man gøre tekstlæsningen i fransk til en meningsfuld og håndterbar opgave for eleverne? I denne artikel gennemgås konkrete ideer til tekstanalyse, læsecirkler og remediering.   

Vil man have eleverne med på at læse mere i fransk, er det vigtigt, at de oplever tekstlæsning som en både meningsfuld og håndterbar opgave.

Først og fremmest kan man pirre elevernes nysgerrighed inden læsningen ved at fortælle om betydningen af forfatter og værk. Dernæst kan man give eleverne en oversigt med udvalgte temagloser, som kan anvendes til alle tekstuddrag i forløbet.

Når eleverne skal kaste sig ud i læsningen, kan det være en fordel at fokusere på korte passager frem for ”en mur af tekst”. Tekstforståelse trænes løbende frem mod eksamen, men som underviser kan man overveje at give eleverne kontekst og hints til handlingen.

 

Sprogøer og tretrinsanalyse

Det kan være en udfordring at få eleverne til at hæve sig over et redegørende niveau i tekstarbejdet. Ved tilbagevendende træning af sprogøer kan man sætte tydelige rammer for, hvad der forventes af en god analyse med eksempler fra teksten. Sprogøer er flerordssætninger, som eleverne husker som enheder, og som kan automatiseres gennem hyppig brug som fx ”Le thème principal, c’est…” eller ”La relation entre X et Y est…”.

For at hjælpe eleverne til at udfolde deres analysepointer kan man desuden træne tretrinsanalyse til tekstpræsentation som vist herunder.

 

Tretrinsanalyse

Tretrinsanalyse
1. Pointe: Eleven introducerer sin analysepointe.
2. Eksempel: Eleven præsenterer et konkret teksteksempel til at underbygge dette. 
3. Forklaring: Eleven forklarer teksteksemplet med sine egne ord.

 

Eksempel 

I en analyse af Une petite méchante fille (Jean Charles Jehanne, 1962) med fokus på relationen mellem datteren og forældrene kunne en tretrinsanalyse se sådan ud:

Eksempel på tretrinsanalyse
1. Je pense que la relation entre la fille et sa mère est compliquée.
2. Par exemple dans le texte elle dit: « Quand j’embrasse maman, elle ne sourit même pas » 
3. Alors, quand la fille embrasse sa mère, elle ne sourit pas. C’est un peu bizarre.

 

Læsecirkler – gør læsningen til en oplevelse

Læsecirkler kan gøre læsningen til en fælles oplevelse. Her er det en god idé at lave en form for glosearbejde inden selve aktiviteten samt give teksten en grundig gloseliste for sikre et bedre læseflow. Denne type aktivitet tager tid, og det er vigtigt, at man ikke vælger for lange uddrag.

Der vil være stor forskel på, hvor hurtige eleverne er til at læse. Her kan man hjælpe de fagligt svagere elever til kun at fokusere på enkelte centrale passager.

Eleverne arbejder sammen i grupper af tre personer, hvor hver elev tildeles en rolle på skift. Læsecirkler har den fordel, at læsetempoet sænkes og at eleverne arbejder sammen om tekstforståelsen.

For at appellere til fantasi og sanser kan man sætte stemningsmusik på og give tydelige instruktioner såsom: ”læs op med en vred, trist eller dramatisk stemme”.

 

Person A) Læser to-tre linjer højt på fransk

Person B) Udpeger tre vigtige gloser (alternativt tre gloser som er svære at udtale)

Person C) Oversætter den overordnede handling med hjælp fra person A og B

 

Remediering som tekstforståelse

I tekstarbejdet kan man variere mellem klassiske analysespørgsmål og kreative opgaver. En nem aktivitet er at lave et billede, som gengiver situationen i teksten.

Her kan eleverne selv tegne eller bruge den gratis hjemmeside storyboard.that. Eleverne kan forberede en lille præsentation, eksempelvis med titel og begrundelse, som præsenteres for en anden gruppe. Som underviser kan man bruge et par af de bedste billeder som en kort repetition i starten af næste modul.

Med en klar rammesætning kan remediering fungere som en motiverende og underholdende aktivitet for eleverne, og det egner sig godt til opsamling på forløb.

Her kan eleverne lave et kreativt produkt såsom en collage, digt, sang, rap, tegneserie, interview, skuespil, hvorudfra de skal kunne tale fem minutter på fransk om væsentligste personer og temaer. Remediering kræver en god tekstforståelse og giver mulighed for, at flere elevtyper kan komme på banen i undervisningen.

 

Forslag til materiale

  • La Clé - Analyse og metode i fransk, lacle.systime.dk

 

Få mere inspiration

 

Kreditering

Kirstine Hell Larsen, Horsens Gymnasium & HF, i samarbejde med CFU

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.