Aktivitet

Begynd timen med et musiknummer

Bring musikken ind i undervisningen: Lad hver time begynde med, at en elev præsenterer en sang.

Med denne aktivitet får eleverne mulighed for at kende en fransksproget sang, arbejde med den og styrke deres kompetencer inden for oversættelse og formidling – det vil sige præsentation på fransk. Øvelsen tager en time at forberede og 10 minutter at afvikle i fransk på 2. eller 3.år på stx, hf, hhx eller htx.

Fransk begyndersprog A:

” læse og forstå ubearbejdede fransksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster”

” præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende fransk”

 

Planlægning/overvejelser

Lad hver elev i klassen få ansvaret for en sang, de selv vælger. Selve forberedelsen kan tage 60 minutter for en elev at forberede. De får for som individuel lektie at forberede aktiviteten. Kravene til eleverne kan differentieres efter niveau.

Selve præsentationen tager 10 minutter i begyndelsen af lige så mange timer, som der er elever.

Aktiviteten kan anvendes, når eleverne kan forstå og oversætte et stort antal franske ord.

 

Aktivitetens opbygning

Læreren introducerer formålet med øvelsen og fordeler præsentationerne på de kommende fransktimer.

Lektie:

Eleverne skal vælge en fransksproget sang. De må kun vælge en sang, som de kan finde teksten til.

De kan søge på alt fra den belgiske sanger Stromae over den franske gruppe Indochine til den canadiske sangerinde Céline Dion. De kan søge efter specifikke sangere og grupper samt sangtekster på TV5MONDE, og eventuelle musikvideoer kan findes ved hjælp af en Google-søgning eller en YouTube-søgning.

Eleverne oversætter teksten eller får et overblik over indholdet.

Eleverne forbereder en kort præsentation (½-1 minut) af sangen på fransk: 1) hvad er titlen; 2) hvem synger den; 3) hvad handler den om. De er velkomne til at lave en Kahoot eller på anden måde være kreative omkring formidlingen.

 

I starten af timen:

Eleven præsenterer kort sangen på fransk (½-1 minut).

Man hører et udklip af sangen (f.eks. via Youtube). Hvis eleven er musikalsk, kan vedkommende vælge, om han eller hun ønsker selv at synge/spille sangen.

Bagefter gennemgår eleven den franske tekst og oversætter den til dansk, så de andre kan følge med i, hvad sangen indeholder/handler om.

Alternativt afspiller eleven sangen, og de andre elever byder ind med, hvad den handler om, eller de svarer på en quiz om sangens indhold.

 

Evaluering

Læreren giver point for indhold og måske for form – ledsaget af et par velvalgte ord om elevens indsats.

 

Kreditering 

Produceret af Flemming André Philip Ravn/Webredaktør Hanne Heimbürger

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.