Forløb

Klima, miljø og bæredygtighed i franskundervisningen

Klima, miljø og bæredygtighed fylder meget i den aktuelle debat i både Frankrig og Danmark og er oplagte emner at inddrage i et forløb, der også tillader eleverne at reflektere over egen praksis.
 

Niveau: begyndersprog A og fortsættersprog B/A på HHX og STX.

Disse faglige mål er i spil:

 • ”analysere og fortolke fransksprogede tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i [..] samfundsmæssige sammenhænge”
   
 • ”perspektivere den erhvervede viden om franske [..] kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold”
   
 • ”demonstrere viden om fagets [..] metoder”

Endelig honorere forløbet kravet om, at elever på de gymnasiale uddannelser skal ”lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, herunder [..] miljø, klima og samfund [..]”- ligesom dele kan knyttes til arbejde med FN’s verdensmål.

 

Kort om forløbet

Forløbet består af tre underemner med forskellige vinkler på klima, miljø og bæredygtighed. De tre underemner kan anvendes uafhængigt af hinanden. Det er således muligt at sammensætte et forløb af kortere eller længere varighed.

Før arbejdet med de aktiviteter, som beskrives nedenunder, forudsættes det, at eleverne har læst teksterne, arbejdet med ordforråd, læseforståelsesspørgsmål og andre øvelser, der gør dem fortrolige med teksterne. 

 

Forløbets opbygning 

Forløbet består af tre dele: Optakt, underemner og evaluering.

                                                                            

Del 1 - optakt

Inden arbejdet med tekstlæsning sættes i gang, etablerer eleverne i fællesskab en oversigt over relevant ordforråd, som repeteres løbende. Det er oplagt, at inkludere ordforråd fra de læste tekster, efterhånden som arbejdet skrider frem.                                     

Det kan ligeledes være en idé at lade eleverne se statistikker – eksempelvis over CO2-udledning samt udvikling i bæredygtighed, så de får mulighed for at sammenligne franske og danske forhold med hinanden.

Til denne del af forløbet anvendes disse materialer:

Del 2 - underemner

Nedenfor er forløbets tre underemner præsenteret.


Materiale

 • Je suis catastrophé: Ces jeunes qui souffrent d’éco-anxiété et se mobilisent pour le climat. bfmtv.com

 

Forslag til opgaver

 1. Artiklen ”Je suis catastrophé” : Ces jeunes qui souffrent d’éco-anxiété et se mobilisent pour le climat” omhandler franske unges reaktion på klimaforandringer og giver således anledning til, at eleverne på forskellig vis kan udtrykke egne holdninger til emnet. Man kan eksempelvis præsentere eleverne for en række adjektiver (catastrophé, préoccupé, indifférent, pessimiste, optimiste etc.) og bede dem udtrykke deres holdning og forklare den.  
           
 2. Eleverne kan lave et nyhedsindslag til en TV-avis – eksempelvis med udgangspunkt i de brande, som hærgede Europa i sommeren 2023 – der følges op af udtalelser fra elever på holdet eller andre af skolens elever. Indslaget filmes og ledsages af franske undertekster, hvis der er udtalelser fra elever, som ikke taler fransk.   
                                                                         
 3. Endelig kan eleverne, med inspiration i billeder af unge franskmænd i klimastrejke, lave plakater med tilsvarende slogans.

Materiale

 

Forslag til opgaver

 1. Artiklen ”Les jeunes sont inquiets pour le climat, mais n’arrêtent pas de consumer” har fokus på forbrugsvaner hos unge fransk-mænd. Dette lægger op til en sammenligning med danske forhold. Holdet kan med inspiration i den statistik, som ses i artiklen, foranstalte en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever og sammenholde resultatet med den franske.
   
 2. Herefter kan en opgave eksempelvis være at lave et nyhedsindslag på fransk med fokus på forskelle og ligheder i unges forbrugsvaner i Frankrig og Danmark.
   
 3. Artiklerne ”À 21 ans, elle invente un quotidien zéro déchet écologique, économique et meilleur pour la santé” og ”Je n’achète rien de neuf depuis deux ans” har fokus på at ændre forbrugsvaner. Med udgangspunkt i disse tekster kan eleverne producere spørgsmål og interviewe hinanden om (bæredygtige) forbrugsvaner. Målet kan være at skabe et ”bæredygtigheds-portræt” af eleverne på holdet.
   
 4. Hvis man ønsker at åbne elevernes øjne for, hvordan metoder, som de kender fra dansk eller engelsk, også kan anvendes i fransk – eksempelvis med henblik på SRP, kan eleverne lave en retorisk analyse af artiklerne med fokus på ordvalg, virkemidler og appelformer.
   
 5. Desuden kan eleverne på Instagram besøge profilen Consommons sainement og se nogle af de små videoer med ”astuces” til et bæredygtigt forbrug. En opgave kan være mundtligt, at formidle tips fra profilen til holdet, at eleverne to og to formulerer opgaver til en af videoerne, som holdet skal løse, eller at de producerer små fransksprogede videoer med egne bæredygtighedstips.

Materiale

 

Forslag til opgaver

 1. Eleverne præsenteres for videoen "Comment lutter contre le sur-tourisme?". Her skal de i første runde forholde sig til indholdet. Dette kan eksempelvis ske gennem en sandt-falsk-øvelse eller ved, at de gør en række sætninger med udgangspunkt i indholdet færdige.
   
 2. Herefter skal de formulere en definition på, hvad ”sur-tourisme” er og mundtligt præsentere en oplevelse med fænomenet, som de selv har haft.
   
 3. I forbindelse med artiklen ”Voyageurs responsables : Témoignage de Mélyssa” kan eleverne i grupper tilrettelægge en bæredygtig rejse,  som præsenteres for holdet i form af et mundtligt oplæg.                          

  I præsentationen skal indgå:
  - rejsemål, transportform, billetpris, rejsetid
  - logi
  - begrundelser for valg af rejsemål, transportform og logi
  - attraktioner på stedet
  - fotos fra rejsemålet


Del 3 - Evaluering

Afslut forløb med en opgave fra prøvebanken med fokus på bæredygtighed: 

 • Begyndersprog A, stx: 9. december 2019, 8. december 2021, 1. december 2022
 • Begyndersprog A, hhx: 3. juni 2019
 • Fortsættersprog, hhx: 2. juni 2020

 

Kreditering

Lene Harbo Frandsen, Middelfart Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.