Artikel

Tag på museumsbesøg i Paris og Danmark via apps

Digitale museumsbesøg giver mulighed for at nærstudere kunstværker fra parisiske og danske museer via telefonen - på alle niveauer. Læs om didaktiske gevinster, og hent vejledning til apps.

Kultur og æstetik

Arbejdet med digitaliserede kunstværker kan bruges både som et led i en virtuel studietur til Paris eller som et led i en forberedelse af en rejse til Paris eller i forbindelse med en udveksling med en fransk skole.

Aktiviteten er relevant for et kulturfag og kan hjælpe elever til at opnå en interkulturel kompetence samt et blik for æstetik. Den kan bruges i både fransk begyndersprog B/A og fransk fortsættersprog C/B/A, fordi fagets formål i alle læreplaner er at give eleverne en ” indsigt i fransksprogede […] kulturer samt forståelse for en globaliseret og digitaliseret verden.” og at udvikle elevernes ” sans for den æstetiske dimension i fagets udtryksformer.”

Fælles for kernestof i alle læreplaner er ”historiske, kulturelle og interkulturelle forhold”.

 

Didaktiske overvejelser 

Et nærstudium af kunstværker kan lægge op til et arbejde med billedbeskrivelser af både små detaljer og af eventuelle afbillede personers tanker og relationer. Kunstværket kan forankres i en kulturel og historisk kontekst med dertilhørende gloser. Aktiviteten kan dermed også bruges til mundtlig eksamenstræning. Museums-appsene kan give undervisere gode ideer til valg af billedmateriale til eksamen, hvis man ønsker alternativer til fotografier. 

Aktiviteten kan styrke den interkulturelle kompetence, hvis danske museums-apps inkluderes. Her kan man drage paralleller til danske kunstmaleres motiver inden for en given periode, eller bruge muligheden, hvis man har et virtuelt samarbejde med et fransktalende gymnasium, hvor en præsentation af danske museer/kunstnere er på programmet.

Brugen af museums-apps kan give elever en høj grad af selvbestemmelse i forhold til valg af kunstværker. De kan få lov til at arbejde ud fra deres egne mobiltelefoner, og derefter kan de arbejde med præsentationer af deres fund via egen computer.

Museums-apps kan bruges tværfagligt i et samarbejde med mange fag, fx fransk og billedkunst, fransk og historie, fransk og dansk, fransk og drama, fransk og engelsk eller fransk og musik. Hvis man søger, vil man kunne finde flere relevante museums-apps til de forskellige fag end dem, der er listet under “Referencer” herunder.

 

Vejledning i brugen af de forskellige museums-apps

Der findes mange museums-apps, men der er forskel på graden af brugervenlighed og på, hvorvidt alle kunstværker kan tilgås uden brugerbetaling. Denne video viser, hvordan udvalgte museums-apps downloades og bruges. Eksempler på franske og danske museums-apps er listet under referencer nedenfor. I videoen introduceres følgende apps:

 • Paris Musées Second Canvas
 • SMK Second Canvas
 • Musée d’Orsay Travel Guide
 • Louvre Museum
 • Det Nationalhistoriske Museum
 • Château de Versailles
 • Skagen Museum

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Vejledning til brug af museums-apps

 

Aktivitetens tilrettelæggelse

Aktiviteten kan udføres både hjemmefra og individuelt eller i små grupper i klassen. Den kan bruges som en lektie, hvor elever som forberedelse til en undervisningstime skal vælge et kunstværk, som de senere præsenterer for klassen på deres computer via en projektor, eller den kan bruges til gruppearbejde, hvor elever vælger flere værker, som de sammen præsenterer for underviseren og/eller klassen på deres computer via en projektor.

En forudsætning for en brug af museums-apps er, at deltagerne har en smartphone, der kan hente apps. De kan optage en video af valgte værk(er) via en skærmoptagelse af mobiltelefonen. Denne skærmoptagelse kan efterfølgende overføres til Google drev (gratis), som tillader store filer, hvorefter man kan åbne Google drev via ens computer . Det vil sige, at dét man gemmer i Google drev app’en på telefonen automatisk kan hentes i ens Google drev på en computer. Microsoft har lignende fuktionaliteter i O365. 

Man kan vælge at præsentere ens skærmoptagelse via en projektor på skolen, eller man kan vælge at redigere i ens skærmoptagelse via en ny skærmoptagelse på computeren gennem hjemmesiden Screencast-o-matic I praksis betyder det, at man kan afspille skærmoptagelsen af det valgte værk fra en museums-app via Google drev, mens man optager en video af den med screencast-o-matic og via musen/cursoren udpeger dele af værket og lægger stemme til med fx en billedbeskrivelse af det, man ser. 

Optagelser via Screencast-o-matic er gratis, så længe optagelsen ikke varer mere end 15 minutter. Optagelsen kan overføres til en mappe på ens computer eller til en konto på YouTube, som kan gøres privat, således at det kun er de personer, som man giver et link til videoen, der vil kunne se den.

 

Vejledning til opbygning af billedbeskrivelse samt gloser til billedbeskrivelse

Ideer til arbejds- og refleksionsspørgsmål kan hentes fra forskellige lærebøger, og et forslag til en grundig vejledning skrevet i et sprog, som elever kan forstå, kunne være Tine Brandts ”Un, deux, trois: Eksamen i fransk på A- og B-niveau. En håndbog” fra 2019. Under Referencer følger links til bogens vejledning vedr. billedbeskrivelse. Derudover er der også indsat links til gloselister fra lærebøgerne ”Frit Fransk” af Anna Bjerre og Paul Klitnæs fra 2016 og ”Bonjour Lyon” af Maria Hassing fra 2018.

Når eleverne arbejder med billedbeskrivelse af et udvalgt kunstværk er det vigtigt, at de både laver en præcis beskrivelse af det, de ser, via ord,  som peger direkte på bestemte steder på værket, og at de kommer med et forslag til, hvad personerne på det pågældende værk mon tænker eller siger, fx via formuleringen ’On dirait qu’il se sent seul/inquiété/heureux/fort parce que…’, samt et bud på hvordan deres relation til eventuelle andre personer på værket er, fx via formuleringen ’Il me semble qu’elle est mariée à l’homme à côté d’elle parce que…’. Derudover er det afgørende, at eleverne forsøger at sætte værket ind i en kulturel/historisk kontekst, hvorigennem de kan udtrykke kendskab til franskfagets identitet/formål, fx via formuleringen ’L’image ne me paraît pas moderne à cause de… mais on voit bien que c’est français quand on considère le/la….. Sidst men ikke mindst kan eleverne via en perspektivering til et dansk kunstværk vise en interkulturel forståelse.

 

Evaluering og refleksion

Evaluering vælger man efter, hvad eleverne skulle have ud af aktiviteten. Træner man fx mundtlighed, kan man lade eleverne lytte til hinandens billedbeskrivelser og enten tegne, hvad de hører, eller gætte, hvilket billede, der er tale om.

Øver man præcision til eksamen, kan eleverne vise hinanden deres screencasts og give feed forward. Måske kan klassen først lave en gloseliste og en tjekliste sammen: Hvad forventer man at høre?

 

Kreditering

Winnie Gaarde, HF & VUC Nord, i samarbejde med CFU


Følgende museums-apps kan downloades på telefoner via App Store (Iphone) og Google Play (Android):

Franske museums-apps:

 •  ’LouvreMuseum’ - Sprog kan ændres til fransk, mange oplysninger om selve museets og dets historiske kontekst- illustreret og med tekster, der kan afspilles men dog med en hurtigtlæsende og ret syntetisk stemme. Hvis værker vil ses, koster det 17 kr med en ’full visitor guide’ adgang. Der findes også en ‘Louvre HD’ app, som koster 17 kr, og som skulle give en god adgang til værker.
 • ’MAM’ (Musée d’art moderne de Paris)- tilbyder såkaldte ’parcours’, hvor museet og værkerne vises på længere videoer, der nemt kan downloades/afspilles på telefonen via ’téléchargement’ ganske gratis.
 • ’Mona Lisa: Beyond the Glass’ - Musée du Louvre- en gratis VR oplevelse af Louvre udvendigt samt en levendegørelse af Mona Lisa maleriet. Der er en fortællerstemme. Man kan flytte billedet/videoen ved at bevæge telefonen, men man kan ikke spole frem/tilbage eller se, hvor lang tid filmen varer. Nederst i venstre hjørne kan man vælge, om man vil se det via VR-briller, som så skal tilsluttes, eller som en 360 graders film.
 • ’MVH’ (Maisons Victor Hugo) - Denne app har en VR funktion og tilbyder et ’visite virtuelle de Hauteville House’. Derudover tilbyder denne app såkaldte ’parcours’, hvor videoer kan ses, eller billeder med tilhørende tekst læses op via en accept af en ’téléchargement’.  App’en er gratis.
 • ’Musée d’Orsay Travel Guide’ - Sprog kan ændres til fransk, mange oplysninger om selve museets og dets historiske kontekst. Mange værker kan også ses under ‘Chefs-d’oeuvre’, hvor der er dog ikke er en zoom-funktion, men til gengæld er der mange skriftlige informationer. App’en er gratis
 •  ‘Paris Musées Second Canvas’ - 105 udvalgte værker i særlig høj billedopløsning fra 14 parisiske museer, alle kan tilgås gratis.
 • ‘Château de Versailles’-  Sprog kan ændres til fransk. App’en er gratis, og der er mange billeder af slottet inde/ude og haven samt et kort. Man kan zoome ind på kort og billeder, og der er skriftlige informationer under ‘à propos’.
 •  ‘Château de Versailles 3D’- Sprog kan ændres til fransk. App’en er gratis, og man kan se slottet fra 4 forskellige perioder og “gå rundt” på slottet via bevægelser af telefonen eller via berøring af skærmen, og ved denne funktion er der også skriftlige informationer.

 

Danske museums-apps :

 •  ’Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot’- Man kan gratis se alle værker fra museets mange stuer samt læse informationer om hvert enkelt, men man kan ikke zoome ind på værkerne.
 •  ‘Skagen Museum’- Brugervenlig app, som gratis tilbyder nærstudie af skagensmalerierne via zoom, og ved hvert enkelt værk er der en audioguide med en fortælling indspillet af en fagperson, og ved nogle er der også en videoguide. App’ens indhold er placeret i alfabetisk orden både ift. værker, kunstner og temaer. Den er kun på dansk.
 •  ‘SMK Second Canvas’ (Statens Museum for Kunst)-  11 europæiske/nordiske/danske udvalgte værker i særlig høj billedopløsning, alle kan tilgås gratis.

 

Eksempler på lærebøger med vejledning til billedbeskrivelse:

 

Google Drev

”Google Drev” 

https://www.google.com/intl/da/drive/download/

 

Screencast-o-matic

 https://screencast-o-matic.com/


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.