Forløb

La Reine Margot med digitale værktøjer

Fagkonsulenten har ønsket at fremhæve, at også franskfaget kan bidrage til elevernes digitale dannelse: Understøt elevernes studiekompetence og faglige udvikling, ved at de bruger digitale platforme i et forløb om “La Reine Margot”.

Forløbet er til fransk begynder A/fortsætter B og varer 9 moduler à 90 minutter.

En gammel filmklassiker som La Reine Margot får nyt liv, når eleverne chatter og laver quizzer. Eleverne lærer at bruge en række platforme, som de kan drage nytte af i deres læreprocesser. De anvender appear.in, Edpuzzle, testmoz, kahoot.it, jeopardylabs og screencast-o-matic til selv at fremstille og besvare opgaver ud fra deres individuelle niveau. Til slut træner eleverne de nye eksamensformer. 

Der arbejdes med bl.a. med følgende faglige mål i fransk A begynder (stx):

  • forstå hovedpunkterne, når der tales fransk om kendte og almene emner, formidlet gennem forskellige medier

  • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte og almene emner, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet er opdelt i tre overordnede dele:

  1. Introduktion til filmen La Reine Margot, scene 1 til 6, ledsaget af både skriftlige og interaktive opgaver.

  2. Introduktion og arbejde med de seks ovennævnte programmer, hvor eleverne individuelt, parvis, i grupper eller i plenum selv opretter opgaver og quizzer og dyster mod hinanden. 

  3. Efter at have set hele filmen lader læreren eleverne arbejde med en delprøve 1. Eleverne retter hinandens opgaver, så at de hurtigt får det rigtige svar. Dernæst arbejder de skriftligt med et blogindlæg i delprøve 2 - alt som som forberedelse til de nye eksamensformer.

Læreren kan tilpasse forløbet ved at forkorte pkt. 1 og reducere antallet af digitale værktøjer under pkt. 2.  Klassens størrelse og generelle standpunkt kan spille ind i den forbindelse.

Inden forløbet kan læreren selv sætte sig ind i it-værktøjerne eller bedre uddelegere et værktøj per to elever:  Lad dem se instruktionsvideoer og sætte sig ind i videochatprogrammet appear.in og i quizprogrammet testmoz samt læse “Introduktion og lærervejledning til de seks digitale værktøjer”. Ved at uddelegere ansvaret får eleverne ud over en følelse af mestring også ejerskab til forløbet.  

 

Materialeoversigt:

Manuskript til filmen La Reine Margot, scene 1 – 6

Skriftlige opgaver til filmen La Reine Margot, scene 1 – 6

Interaktive opgaver til filmen La Reine Margot, scene 1 – 6

Supplerende opgaver om filmen La Reine Margot

Delprøve 1 om filmen La Reine Margot

Retteark til Delprøve 1 om filmen La Reine Margot

Delprøve 2 om filmen La Reine Margot

Alt efter elevernes niveau kan man vælge at opbygge elevernes forforståelse ved at give dem arbejdspapirerne til scene 1-6 til at orienteringslæse hjemme.

 

Instruktionsvideoer:

© EMU Video
© EMU Video

Forløbets opbygning

Modul

Indhold

Opgaver

1. – 3.

Introduktion til filmen La Reine Margot.

 

Se filmen La Reine Margot, scene 1-6

Opgavesamlingen indeholder dels skriftlige opgaver, dels opgaver i Quizlet og Learningapps:

Manuskript til filmen La Reine Margot, scene 1 – 6

Skriftlige opgaver til filmen La Reine Margot, scene 1 – 6

Interaktive opgaver til filmen La Reine Margot, scene 1 – 6

 

 

4.

Videochat med programmet appear.in.

Eleverne arbejder to og to.

De udarbejder en mundtlig dialog på fransk mellem hovedpersonerne Margot og Henri de Navarre.

 

5.

Fremstilling af quiz med programmet Edpuzzle.

Gruppearbejde.

Eleverne laver i grupper deres egen Edpuzzle om filmens scene 2 (Le mariage de Margot).

 

6.

Udarbejdelse af portrætvideo med programmet Screencast-o-matic.

Individuel opgave.

Eleven indtaler et portræt af Dronning Margot med et videoklip fra filmen som baggrund.

 

7.

Oprettelse af quiz med programmet testmoz.

Gruppearbejde.

Klassen deles i 3 grupper og laver hver deres quiz med programmet.

 

8.

Fremstilling af quiz med programmet jeopardylabs.

Gruppearbejde.

Klassen deles i to eller flere hold, som opretter spørgsmål og derefter dyster mod hinanden.

 

9.

Oprettelse af quiz med programmet kahoot.it.

Gruppearbejde.

Klassen deles i tre eller flere hold, som opretter spørgsmål og derefter dyster mod hinanden.

 

 

Tre afsluttende opgaver:

Efter at have set hele filmen La Reine Margot løser eleverne disse opgaver: “Supplerende opgaver”.

 

Evaluering

Giv eleverne “Delprøve 1 om filmen La Reine Margot, og lad dem derefter rette hinandens opgaver. Læreren kan vælge at differentiere sværhedsgraden ved at uddele “Retteark til Delprøve 1 om filmen La Reine Margot”. Opsamling i klassen om de rigtige svar.

Dernæst udsætter læreren eleverne for “Delprøve 2”, hvor eleverne skriver et blogindlæg. Således har eleverne trænet de nye eksamensformer.

 

Kreditering

Dette forløb er udarbejdet af lektor Karen Schumacker i samarbejde med Forlaget Passion/Franskportal.dk

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.