Forskning og viden

Overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser

Rapporten er udgivet af Naturfagenes Didaktik og sætter overgangsproblemer fra grundskole til gymnasium på dagsordenen i fagene dansk, matematik og engelsk.

Formål

Projektets formål var at opbygge et vidensgrundlag om elevernes faglige og studiemæssige kompetencer, når de begynder i gymnasiet. Derudover, at etablere tætte lærersamarbejder mellem lærerne i grundskolen og i de gymnasiale uddannelser.

Hovedpointer

Rapportens hovedpointer præsenteres med udgangspunkt i hvert enkelt fag.

Dansk

Der er på den ene side næsten ingen forskel fra grundskole til gymnasie; på den anden er der nogle afgørende forskelle i forventningerne til, hvordan eleverne skal arbejde med stoffet og i de faglige krav. Denne dobbelthed betyder, at der er en risiko for, at der går noget tid, før eleverne opdager, at der er sket en ændring i danskfaget i 1.g, og at de derfor ikke justerer deres deltagelse i undervisningen efter de nye krav.

Engelsk

Ændringen i faget fra grundskole til gymnasie vedrører både indholdet – først og fremmest opprioriteringen af det tekstanalytiske og det skønlitterære på stx- og kriterierne i forhold til betoningen af det skriftlige og grammatiske.

Matematik

Sammenligningen af stx A og C med grundskolen peger på, at der er en fin sammenhæng emnemæssigt mellem faget i grundskolen og gymnasiet, dog at måden hvorpå man arbejder med faget er forskellig. Det kan type på, at det store spring mange elever oplever ved overgangen i matematik ikke alene skyldes ændringer i undervisningens indhold, men også i den måde, lærerne tilrettelægger undervisningen.

 

Find rapporten

Find rapporten på ind.ku.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Danmark i 2014.

Empirien er produceret ud fra systematisk opstillede interviewguides og observationsskemaer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.