Forskning og viden

Motiverende relationer

Om lærer-elev-relationens betydning for gymnasieelevers motivation. Ph.d.-afhandling kalder på nyt mindset hos lærerne for at sikre elevmotivation.

Projektets intention har været at belyse disse problemer fra en relationel vinkel, og ph.d.-projektets overordnede forskningsspørgsmål lød derfor således: Hvilken betydning har relationen mellem lærer og elev for gymnasieelevers motivation i praktisk undervisning? Udgangspunktet for denne ph.d.-afhandling var at undersøge aktuelle problemer med gymnasieelevers motivation og engagement i undervisningen. Derudover at belyse disse ud fra en antagelse om, at det i høj grad er nede i ’maskinrummet’ i det daglige arbejde og i den enkelte elevs oplevelse af relationen til læreren at motivationen formes. Undersøgelsen peger på, at gymnasieelevers oplevelse af forholdet til deres lærere har stor betydning for elevernes motivation.

 

Hovedpointer

  • Undersøgelsen peger på, at gymnasieelevers oplevelse af forholdet til deres lærere har stor betydning for deres motivation. Der er solidt grundlag for at påpege dette med henvisning til nyere motivations- og relationsforskning, og det er bekræftes i denne empiriske undersøgelse.
  • Læreren kan få adgang til at påvirke forestillinger og erfaringer i positiv retning ved at udvikle et læringsmiljø, der er præget af varme, tillid og støtte. Ved at præsentere eleverne for hensigtsmæssige holdninger og tilgange til skolearbejdet, som eleverne kan imitere og med tiden internalisere.
  • For det andet har den fysiske indretning af klasserummet relationel betydning. Det er en del af lærerens klasseledelsesopgave at forholde sig til disse didaktiske faktorer, og det ser ud til, at en række fysiske barrierer, som eksisterer i typiske indretninger af klasserum, er medvirkende til at svække kontakten mellem lærer og elever.
  • Lærerens klasseledelsesstil er i høj grad medvirkende til at etablere elevernes oplevelse af relationen. Afhandlingen viser, at der i klasseværelserne hersker markant uklarhed i forhold til, hvordan lærere skal forholde sig som klasseledere til styring af elevers computerbrug.
  • Relationskompetence i en generel definition kan forstås som lærerens vilje og evne til at etablere positive relationer til hver enkelt elev og at påtage sig ansvaret for relationens kvalitet, idet det er læreren, som er den stærkeste part i den asymmetriske relation til eleven. 
  • I New Zealand har spirende undervisere kursus i blandt andet motiverende lærer-elevrelationer.

Læs afhandlingen på gymnasieforskning.dk (PDF)

Faktaoplysninger

Projektet er udgivet ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2014.

Undersøgelsen baserer sig på casestudie.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.