Forskning og viden

Kritisk kulturel bevidsthed i franskfaget

Artiklen ser på, hvordan idéen om en kritisk pædagogik er kommet til udtryk i fremmedsprogspædagogikken og præsenterer forløb om demokratibevægelser i to fransksprogede lande. Der afsluttes med perspektivering.

Formål

Projektets overordnede mål var, udover den sproglige motivation og dimension, at bringe aktuelle begivenheder ind i klasselokalet på en direkte måde, så eleverne gennem engagement i fransk og frankofon kultur kunne øge forståelsen for andre kulturer og gennem praktisk sproganvendelse kunne erfare betydningen af flersproglige kompetencer.

Hovedpointer

Artiklen forsøger at vise, hvordan Sankt Annæs projekt giver grundlag for at fremme en kritisk kulturel bevidsthed hos franskeleverne. Det er dog vigtigt at understrege – som det også fremhæves i indledningen til en antologi om Critical Pedagogies and Language Learning – at sådanne bestræbelser forudsætter et særligt sprogsyn:

From this perspective, language is not simply a means of

expression or communication; rather, it is a perspective that

constructs, and is constructed by, the ways language learners

understand themselves, their social surroundings, their

histories, and their possibilities for the future (Norton & Toohey 2004: 1).

En kritisk pædagogik må altså arbejde i et perspektiv, der udover at se sproget som redskab til kommunikation også ses som middel til refleksion, nye indsigter og erkendelser.

 

Find artiklen på gymnasieforskning.dk (PDF)

Faktaoplysninger

Artiklen er udgivet af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet i 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.