Reform 2017: Syddansk Universitets forskningsprojekt om gymnasiereformen

Syddansk Universitet igangsatte i 2017 deres eget forskningsprojekt om gymnasiereformen: Reform 2017.  I fire notater formidles kort de hidtidige resultater fra forskningsprojektet. 

I de fire notater kan man læse om Syddansk Universitets forskningsprojekt om gymnasiereformen. Notaterne giver en status på Reform 2017-projektet og sammenfatter resultaterne af den hidtidige undersøgelse. 

Fokusområder

Syddansk Universitet har seks fokusområder i Reform 2017-projeket: 

  • Overgang og progression
  • Udvikling og fagsamspil
  • Skriftelighed
  • Digitalisering
  • Evaluering
  • Skole- og kompetenceudvikling 

Notaterne bygger på resultater fra årlige kvantitaitve og kvalitative dataindsamlinger i form af:

  • Spørgeskemaundersøgelse indsamlet blandt elever, lærere og skoleledere fra i alt 33 skoler
  • Interviews med skoleledere, lærere og elever på i alt 15 caseskoler

Faktaoplysninger

Syddansk Universitets forskningsprojekt strækker sig frem til 2021. 

Siden er opdateret 02. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.