Forskning og viden

Sådan kan undervisningen understøttes digitalt

Forskningsprojekt giver på baggrund af eksisterende viden praktisk anvisning til, hvordan du i de gymnasiale uddannelser kan bruge it til at understøtte både faglighed og almendannelse.

Formål

I dette projekt (DUFA-projektet) har forskere foretaget en desk research, der afdækker, hvad der eksisterer af national og international viden om, hvordan digitalisering kan gavne undervisningen. Denne baggrundsviden er anvendt til at tegne en designramme for undervisningsforløb samt en analyse- og evalueringsmodel.

Designrammen har dannet baggrund for interventioner på Rødkilde Gymnasium (Vejle) og Silkeborg Gymnasium. Den er afprøvet i relation til fag, ved at undervisere i samarbejde med forskerne har udarbejdet eksemplariske undervisningsforløb. Undervisningsforløbene dækker tilsammen naturfaglige, samfundsfaglige og kulturfaglige områder. Analyse- og evalueringsmodellen bruges til at afdække, hvordan faglighed og almendannelse understøttes digitalt i de konkrete undervisningsforløb eller fagområder, samt hvor der er faglige og dannelsesmæssige muligheder for udvikling.

Rapporten præsenterer projektet og projektets resultater. Det er blandt andet den nævnte model, eksemplariske undervisningsforløb og anvisning til, hvordan det kan give mening og udbytte at understøtte undervisning digitalt. Samtidig konkretiserer den også, hvordan den digitalt understøttede undervisning kan hjælpe eleverne på en dannelsesbaseret måde til at blive duelige og kritiske borgere i et digitaliseret samfund.

Forskerne bag rapporten har arbejdet sammen med 12 undervisere fra Rødkilde Gymnasium og Silkeborg Gymnasium om blandt andet at udvikle og analysere 10 eksemplariske undervisningsforløb. Selvom de 10 forløb er udviklet på to stx-gymnasier, så adresseres alle de gymnasiale uddannelser. Således er de teorier og modeller, der opstilles i rapporten, rettede mod gymnasieskolen som sådan.

Projektet udspringer af gymnasiereformen.

 

Kreditering 

DUFA-projektet er gennemført i 2017-2018 af Jesper Tække (Aarhus Universitet) og Michael Paulsen (Syddansk Universitet),

Videoer: Visualiserer forløb med brug af digitalisering

© Børne- og Undervisningsministeriet

Denne video viser eleverne i et forløb, hvor de deltager i den demokratiske proces op til et kommunalvalg ved blandt andet at interagere med lokalpolitikere på de sociale medier.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Her designer, programmerer, afprøver og evaluerer elevgrupper et fysiklæringsspil til elever i folkeskolen.

© Børne- og Undervisningsministeriet

I dette forløb benytter eleverne det kinesiske medie WeChat, som inddrages i undervisningen i kinesisk til blandt andet at kommunikere med en kinesisk venskabsklasse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.