Forskning og viden

It og digital dannelse i gymnasiet

Erfaringsopsamlingen giver viden om arbejdet med it og digitale læremidler på udvalgte gymnasier. Den viser, at der både er muligheder og barrierer i forbindelse med brug af it og digitale læremidler. 

Målet med erfaringsopsamlingen er at inspirere lærere og ledere til, hvordan de kan udvikle og forny den pædagogiske praksis i relation til anvendelse af it i undervisningen. Hertil at indfri gymnasiereformens fokus på styrket digitalisering.

 

Hovedpointer

Pointerne i erfaringsopsamlingen går på tværs af de otte udvalgte gymnasier og grupperer sig inden for tre temaer:

 

1) Digital dannelse 

  • Erfaringen er, at skolerne skal arbejde kontinuerligt og systematisk med digital dannelse, og at progressionsplaner kan være et godt redskab i den sammenhæng.
  • Der bør være synergi mellem den it-undervisning, der sker i og uden for fagene, således at digital dannelse bliver udfoldet bredt, og at både lærere og elever er opmærksomme på, at eleverne også træner en digital kompetence, når de eksempelvis laver en videopræsentation i et fag.
  • Opsamlingen viser, at evnen til ikke at lade sig forstyrre af it i undervisningen er en central digital kompetence i form af selvkontrol, og det er en kompetence, eleverne selv efterspørger.

 

2) It som et middel til styrket læring

  • Opsamlingen viser, at skolerne må have en kritisk og refleksiv it-bevidsthed, som gør, at it vælges til og fra ud fra didaktiske og pædagogiske overvejelser, som har elevernes læring for øje.
  • Erfaringen er, at en digital platform kan fremme arbejdet med feedback ved at give eleverne lige muligheder for uddybende forklaringer og eksempler på deres fejl i de skriftlige afleveringer via læringsplatformen.
  • Anvendelsen af feedback gennem it og digitale læremidler kan dermed være med til at bygge bro mellem undervisningen og elevernes læring. 

 

3) Ledelse med fokus på digital skolekultur

  • Ledelsen skal gøre det tydeligt for alle i organisationen, hvad det er, skolen vil med it, og hvordan det skal understøtte elevernes læring og digitale dannelse.
  • Ledelserne på de otte skoler har gjort sig erfaringer med, at dialog og inddragelse af lærerne er afgørende, når der skal skabes en skolekultur, hvor it og digital dannelse er en central værdi, som hænger sammen med undervisningen.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Publikationen er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut i 2017.

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet på vegne af Styrelsen for It og Læring (STIL) og er baseret på besøg på otte forskellige gymnasier, der alle har arbejdet med forskellige indsatser i forbindelse med anvendelse af it og digitale læremidler i undervisningen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.