Forskning og viden

Ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet

Artiklen fremlægger resultaterne fra kvalitetsrapporten ‘På rette vej' og vurderer succeskriterierne for undersøgelsen. Det fremhæves blandt andet, at projektets succes kan tilskrives en systematiske kompetenceudvikling, som både ledelse samt lærere har undergået gennem projektperioden. 

Hovedpointer

  • Gennem projektperioden har ledelse og lærere udviklet samme pædagogiske sprog og arbejder sammen ud fra et fokus på elevernes trivsel og læring.
  • De enkelte teams har udviklet sig mod pædagogiske læringsfællesskaber, som kan imødegå de pædagogiske udfordringer.
Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.