Forskning og viden

Innovationskompetencer i gymnasiet

I rapporten afdækkes potentialer og barrierer for at videreudvikle prøveformer, der kan teste faglige innovationskompetencer inden for forskellige fag.

Arbejdsgruppen organiserer sit arbejde om prøveformer til henholdsvis afsætning, matematik, samfundsfag, biologi og dansk. De anbefalinger, som arbejdsgruppen beslutter sig for, skal tage udgangspunkt i national og international viden om kompetencevurdering generelt og mere specifikt om vurdering af innovationskompetencer.

 

Formål

Motivationen for at nedsætte arbejdsgruppen til denne undersøgelse var primært at undersøge forskellige typer af eksamensformers egnethed til at nå til helhedsvurderinger af elevers fagfaglige niveau og innovationskompetenceniveau indenfor specifikke fag.

 

Hovedpointer

  1. Det er muligt at vurdere gymnasieelevers fagligt funderede innovationskompetence på en pålidelig måde.
  2. Det er muligt at vurdere gymnasieelevers innovationskompetence parallelt med deres faglige niveau.
  3. Det er vanskeligt at opnå en valid vurdering af elevers samarbejdskompetence i en eksamenssituation.
  4. Det kan være en fordel, at lærere og censorer har adgang til at observere elevers arbejds-/forberedelsesproces.
  5. Bedømmerne oplevede generelt, at de afprøvede eksamensformer åbner for nye og tiltrængte måder at vurdere elever på.
  6. Der vil være et overskueligt behov for kompetenceudvikling i forhold til at vurdere innovationskompetence.

 

Find rapporten

Find rapporten på gymnasieforskning.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Institut for Naturfagenes didaktik, Københavns Universitet i 2015.

Rapporten baserer sig på en kvantitativ undersøgelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.