Forskning og viden

Socioøkonomiske referencer og skolernes løfteevne

Indsatser med fokus på generel didaktik på tværs af fag og fagdidaktik i udvalgte fag er særligt effektive i forhold til at løfte de svageste elever. Det viser en rapport fra Rambøll.

Formål

I skoleåret 2015/16 gennemførte 27 skoler en række projekter med henblik på at identificere, hvilke indsatser der har en positiv indvirkning på skolernes løfteevne. Rambøll har været tilknyttet skoleprojekterne med det formål at dokumentere og evaluere erfaringerne fra skolerne.

Hovedpointer

Rapportens viser, at der er stor variation i skolernes arbejde med at løfte elevernes faglige niveau. Skolerne arbejder med forskellige typer indsatser, eksempelvis generel didaktik på tværs af fag, fagdidaktik i udvalgte fag, eksamensforberedelse, vejledning og øvelse i opgaveskrivning samt professionelle læringsfælleskaber. 

  • Skoleledelsen vurderer, at indsatserne har medvirket til at løfte elevernes faglige niveau, men at elev og lærer-survey ikke entydigt viser tendens til positiv udvikling. 
  • Elevernes besvarelser viser, at skolerne via indsatserne formår at løfte de svageste elever målt på faglighed, motivation og læringsudbytte. 
    Disse elever opnåede særligt positivt udbytte ved indsatser med fokus på generel didaktik eller didaktik i udvalgte fag. Indsatserne var særligt effektive i forhold til at løfte elevernes oplevelse af læringsmål, forventninger fra lærerne, klassemiljø og lærer-elev-relationen.

Faktaoplysninger

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og udgivet i 2016.

Rapporten indgår i et evaluerings- og analyseprojekt af 27 skoleprojekter, der blev afviklet i skoleåret 2015/2016. 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.