Aktivitet

Hume og æblet

Aktiver elevernes forståelse af Humes begreber om indtryk og idéer ved at lade dem beskrive et æble.

 

Anslået varighed: Aktiviteten varer ca. 30 minutter.

Formål

Aktiviteten er designet til at være en introduktion til Humes empirisme og begreberne indtryk, simple ideer og sammensatte ideer. Der arbejdes med opfattelser af menneskets erkendelse og et af de store filosofiske spørgsmål: Hvordan opnår mennesket erkendelse og viden? Dermed hører aktiviteten til den teoretiske filosofi.

 

Planlægning og overvejelser

Det er en kort aktivitet, der ikke kræver meget planlægning. Læreren skal dog medbringe et eller flere æbler afhængigt af holdstørrelse.

  • Første del af aktiviteten er en introduktion til Humes begreber om indtryk og ideer - gerne med eksempler. 
  • Derefter inddeles eleverne i grupper, hvor de anvender Humes begreber, så de får en bedre forståelse af, hvad indtryk og ideer er. Tidsrammen er ca. 10 minutter til at lave en beskrivelse. 

Hvis læreren ønsker at problematisere Humes tanker, så kan man give hver gruppe forskellige æbler. Forskellige æbler kan give forskellige sanseindtryk mht. form, farve og smag. Her vil der være mulighed for at diskutere, hvordan tilsyneladende forskellige objekter fører til samme ide.

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opdelt i 3 dele: 1. Introduktion, 2. Øvelsen og 3. Præsentation og diskussion. 

 

1. Introduktion 

Introducér Humes tanker om sanseindtryk, og hvordan de bliver til ideer. Kom ind på både simple og sammensatte ideer. Husk eksempler med dagligdags objekter.

 

2. Øvelsen

Hvis holdet har brug for meget stilladsering, så giv selv et konkret eksempel med en beskrivelse af et objekt fra klasseværelset, før eleverne bliver bedt om at beskrive æblet. Stil krav om, at eleverne skal bruge Humes begreber i deres beskrivelse.

Eleverne kan få forskellige æbler. Forskellige æbler åbner op for en diskussion af: Hvordan man ved at et surt æble og et sødt æble begge er æbler, når de giver vidt forskellige smagsoplevelser. Eller hvordan et grønt æble og et rødt æble begge er æbler, når de giver forskellige synsoplevelser. 

 

3. Præsentation og diskussion

Grupperne præsenterer deres beskrivelser for hinanden.  Saml op på øvelsen i en klassediskussion -  gerne i en cirkel, hvor læreren er en ligeværdig deltager. 

Læreren kan have forberedt spørgsmålskort, som kan trækkes i tilfældig rækkefølge, hvis samtalen går i stå.

  • Et spørgsmål kan eksempelvis være, om eleverne oplevede, at det var nemt at give en fyldestgørende beskrivelse af æblet.
  • Et andet spørgsmål kan være, om hvordan man ved, at æbler rent faktisk er æbler, hvis de opleves forskelligt sansemæssigt. Altså: hvordan får man kategoriseret røde og grønne æbler og sure og søde æbler som æbler, når de sanses forskelligt?

Disse spørgsmål kan hjælpe med problematiseringen af Humes tankegang. Man kan afslutningsvis introducere Humes eksempel med den sammensatte ide om et gyldent bjerg og dets mulige ikke-eksistens og bede eleverne finde andre sammensatte ideer, og overveje, om disse ideer kommer direkte fra indtryk.

 

Evaluering

Eleverne udfylder et ark, hvor de med egne ord beskriver, hvad hhv. et indtryk, en simpel ide og en sammensat idé er. De skal give konkrete eksempler. 

Sidste spørgsmål på arket er et refleksionsspørgsmål, hvor elever bliver bedt om at overveje, om Hume har ret: Passer det, at al viden kan føres tilbage til sanseindtryk? Eller er det fornuften, der giver erkendelse og viden?

 

Kreditering

Marie Antonsen, Vesthimmerlands Gymnasium og HF, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.