Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i filosofi | Marts 2023

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om den senest afholdte FIP-konference, en ny platform til deling af materialer og kursus for filosofilærere. 

Kære filosofikolleger

Jeg overtog i uge 43 (2022) fagkonsulentposten i filosofi fra Anders Kristensen, og jeg er også ny fagkonsulent i psykologifaget. Jeg er til daglig ansat på Slagelse Gymnasium og har også dansk som fag ud over filosofi og psykologi. Didaktikken er et af mine kæreste hjertebørn, og jeg glæder mig til sammen med jer at udvikle vores i forvejen mageløse fag.

I dette mit første nyhedsbrev vil jeg fortælle lidt om FIP-kurset, der blev afholdt 2. februar, samt forestående udviklingsprojekter m.m.

 

FIP d. 2. februar

Torsdag d. 2. februar afholdt vi FIP i filosofi på Fredericia Gymnasium. Det var en rigtig interessant dag, hvor Caroline Schaffalitzky de Muckadell fra SDU holdt oplæg om den forforståelse af filosofi og filosofiske emner, som elever har med fra grundskolens fag, og hvordan denne forforståelse ikke nødvendigvis stemmer overens med, hvad filosofifaget består i og handler om. I forlængelse af dette demonstrerede hun, hvordan man kan bruge arbejdsformen dialogcirkel som et redskab til at træne elevernes filosofiske refleksion og på den måde løfte dem ind i fagets praksis.

Om eftermiddagen holdt Lasse Nielsen fra SDU et oplæg om politisk filosofi, og hvordan man kan forbinde den politiske filosofi med aktuelle emner som VM i Qatar, krigen i Ukraine og prioritering i sundhedsvæsenet.

Materialer fra dagen kan I finde på følgende site:

kortlink.dk/2hxfb

 

Ny platform til deling af fede filosofimaterialer blandt lærere

På FIP-kurset var der enighed om, at det vil være til gavn for både erfarne og nye lærere i faget at oprette en platform, hvor vi kan dele gode eksamensspørgsmål, øvelser, aktuelt stof og andre materialer. Uffe Hansen fra Københavns Åbne Gymnasium har været så venlig at oprette en mappe i Google Drev, som er opdelt i relevante undermapper, og der er allerede lagt spændende materialer ind. Mapperne er dog stadig sultne!

I får her link til drevmappen:

https://drive.google.com/drive/folders/1R3Nc982q_69vS8X99JDWOAiWF_VRGUuJ?usp=sharing

Kortlink: kortlink.dk/2k29f

Jeg håber, at I vil bidrage til denne platform, og at vi kan få skabt en god synergi mellem denne mere faste platform og Facebook-gruppen Inspirationsforum for filosofilærere, dvs. at delinger i Facebook-gruppen også bliver lagt i drevmappen.

 

Udviklingsprojekt om diskurser om faget og præsentationsmuligheder

På FIP-kurset introducerede jeg også et udviklingsprojekt, som jeg gerne vil sætte i søen. Som vi drøftede på kurset, ankommer vores elever ofte til gymnasiet med en meget ringe eller skævvredet forståelse af, hvor vidt og bredt filosofien kan bruges, og hvilke (dannelsesmæssige) kvaliteter der ligger i den filosofiske refleksion.

Udviklingsprojektets første led består i gennem en survey at afdække, hvad 1.g-elever i gymnasiet faktisk har af indtryk og viden om filosofifaget. Når denne survey er konstrueret og klar til at blive udsendt, vil jeg bede jer om hjælp til selve dataindsamlingen på jeres skole. Optimalt set ligger denne dataindsamling kort efter sommerferien. Skriv endelig til mig, hvis jeg allerede nu skal skrive jer på listen over surveyoperatører rundt om i landet.

Andet led i projektet består i at få formuleret et inspirationshæfte med gode måder at præsentere filosofifaget på, så flere elever bliver interesserede i at vælge faget.

 

Kursus for filosofilærere og besøg af studerende

Til information holder Caroline Schaffalitzky et kursus i facilitering af dialog på SDU i Odense d. 28. marts.

Caroline kan også hjælpe med at finde en kandidatstuderende fra filosofi på SDU, som kan komme ud på jeres skole og holde en dialogsession med et filosofihold, hvis man kunne være interesseret i det. Det kræver blot, at den studerende får betalt sin transport. Kontakt Caroline på: csm@sdu.dk

For elever kan det også være interessant at deltage i World Philosophy Day, som afholdes 15. november på SDU i Odense og 16. november på SDU i Kolding. Kontakt Caroline for mere info om dette arrangement.

 

Jeg glæder mig til at møde jer på kurser og høre jeres input, idéer og ønsker til fornyelser, forbedringer og udviklingsarbejde.

 

De bedste hilsener

Magnus Riisager Hansen

magnus.riisager.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.