Artikel

Kunsten at lære replikker

Det kan være udfordrende at skulle lære replikker i forbindelse med et eksamensprojekt. Mange elever efterspørger derfor gode råd og teknikker til at memorere de mange ord, når de sidst på året står med et nyt manuskript foran sig. Skuespiller Susanne Bonde deler sine erfaringer med manuskriptarbejde.

At sætte billeder på ord

Vi har spurgt skuespiller Susanne Bonde, hvordan hun arbejder med at lære replikker i forberedelserne til en ny rolle. Læs hele interviewet ”At sætte billeder på ord: Kunsten at lære RePlikker”.

Bondes råd er rigtig gode for de visuelle elever: Man genkender tekst og skaber egne billeder. Rådene er suppleret, så både de auditive og taktile elever også kan være med. Lad eleverne prøve de forskellige teknikker, så de erfarer, hvad der virker bedst for dem.

 

Lær rollen at kende

Det er lidt som at arbejde med personkarakteristik i danskfaget: Hvilke relationer har personen til andre og til sig selv? Hvordan vil personen opleve de situationer, hun (eller han) møder i stykket? Hensigter, drømme, værdier? Hvordan er hendes stemme, fysik og bevægelser? Når man har skabt sig et helt billede af personen, er et samtaleforløb fx mere logisk. 

Trin for trin

  1. Læs synopsis eller manuskript og terp
  2. Lær handlingsforløbet at kende
  3. Lær ikke det hele på én gang. Når man øver, går man fra scene til scene. Lad det intensive arbejde følge denne rækkefølge
  4. Sig replikkerne højt
  5. Indlæs hele teksten selv, så du kan lytte til manuskriptet overalt
  6. Brug billedassociationer: Knyt ord fra replikkerne til billeder, for de er lette at huske, mens man spiller
  7. Sæt ordene fast på arrangement eller bevægelser: Når du løfter glasset, siger du…
  8. Skriv dine replikker ned
  9. Følg manuskriptet og digt ikke selv: Husk de små ord og husk rækkefølgen

 

Susanne Bondes gode råd til elever

”Jeg vil råde eleverne til at læse replikkerne mange gange og så få en kammerat til at hjælpe ved at holde manuskriptet og sige de andre replikker, så man får øvet det i flow. Og så er det vigtigt, at den der øver bliver rettet, hvis han/hun siger noget forkert. Til sidst sidder de på rygraden.”

 

Kreditering

Rådene er fra ”At sætte billeder på ord: Kunsten at lære RePlikker. Interview med skuespiller Susanne Bonde”, af Cecilie Ellebjerg Hansen, Tre Falke Skole. Dramatiklærerforeningens medlemsblad ”RePlikker”.

Webredaktør Hanne Heimbürger

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret 05. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.