Nyt fra fagkonsulenten - april 2019

Da jeg har været ramt af sygdom siden efteråret 2018, har det været nødvendigt at udpege en vikar for mig, og heldigvis er Thomas Hammer, Nørre G, sprunget til og er fungerende fagkonsulent for musik, musik- og lydproduktion, dramatik og dans.

Thomas Hammer kan kontaktes på email-adressen thomas.erik.hammer@stukuvm.dk eller på
telefon 21 64 79 19.

Ikke desto mindre følger her min orientering om nyheder inden for vores fag med ønsket om et
solrigt forår og en vellykket eksamensperiode.

Siden er opdateret 12. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.