Kompetenceudvikling

Hvad er digital dannelse?

Dannelsesbegrebet i skolen er blevet udvidet til også at inkludere det digitale felt, hvor en række sager har sat fokus på, at adfærd på digitale platforme og anvendelse af digitale teknologier kræver en vis indsigt.

Hvad er digital dannelse, hvorfor er det vigtigt, og hvordan arbejdes der med digital dannelse på skolerne rundt i landet? Hvad siger forskningen på området om unges færden på nettet, og hvordan kan skolen hjælpe eleverne til god og sikker adfærd i det digitale rum?

På denne side finder du undervisningsmateriale, artikler, videoer mv., der belyser en række forskellige aspekter ved anvendelsen af digitale teknologier.

 

Digitale faldgruber, populisme & polarisering, overvågning & demokrati

Der er mange problemstillinger at forholde sig til, når vi bevæger os ud på nettet.

Materialet herunder behandler en række centrale forhold ved de digitale teknologiers indflydelse på vores liv og tjener som en hjælp til at give indsigt i nogle af de væsentligste problemer, der er knyttet til at anvende de digitale teknologier. Vores hverdag er fyldt med disse teknologier, som ikke er til at komme uden om, men med den rette viden har vi bedre mulighed for at navigere mere sikkert på nettet.

Hvad er dannelse - og hvorfor er de vigtigt for unge i dag?

Vincent Hendricks, professor i filosofi (KU) og Jens Philip Yazdani, tidligere formand for Danske Gymnasielevers Sammenslutning (DGS), mødtes til en drøftelse af dannelsesbegrebet. Hvad er dannelse, og hvorfor er dannelse måske vigtigere end nogensinde for unge i dag?

© Børne- og Undervisningsministeriet
Dialog om dannelse med Yazdani og Hendricks

Hvordan kan man arbejde struktureret med digital dannelse i gymnasiet?

Udvalgte medarbejdere og ledere fra Århus Statsgymnasium fortæller, hvilke overvejelser de har gjort sig på skolen i arbejdet med digitale teknologier. Hvordan sikrer man sig, at eleverne får de rette digitale kompetencer, hvilke overvejelser skal man gøre sig i de enkelte fag, og hvordan kan man som skole få implementeret en samlet strategi for anvendelse af teknologi, der sikrer en progression i elevernes skoletid?

© Børne- og Undervisningsministeriet
Digital dannelse på Århus Statsgymnaisum
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.