Aktivitet

7 analoge pauser til din tyskundervisning

Med mindre sproglige øvelser og konkurrencer kan du i din tyskundervisning skabe nærvær, tilstedeværelse og intensitet i klasserummet.

Få idéer til at variere tysktimen med sekvenser uden skærm og/eller med bevægelse. Alle øvelserne er valgt ud fra, at de træner en eller flere sproglige, kommunikative kompetencer samtidigt med, at de tilbyder variation og en analog pause i undervisningen. Øvelserne indeholder derudover alle et konkurrenceelement, der tiltaler præstationsorienterede elever.


Øvelsen er god til at øve hverdagstysk og 1. person singularis bøjning af verberne.

I denne øvelse, der tager 5 til 15 minutter, sidder eleverne – bortset fra en - i en rundkreds på hver deres stol. I større klasser kan man lave flere rundkredse. Eleven uden stol står i midten og skal på tysk sige et udsagn, der passer på vedkommende. Alle elever, som udsagnet også passer på, skal rejse sig og finde en ny plads, og den elev, der ender uden en plads, får nu pladsen i midten og skal sige det næste udsagn.  

Som benspænd kan man tilføje, at der fx skal bruges et nyt verbum pr. runde, at der skal indgå nægtelser eller tidsudtryk.  

Forslag til udsagn: 

  • Ich mag keine Cola 
  • Ich trinke gerne/keinen Kaffee 
  • Ich spiele jede Woche Fußball
  • Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Schule 

Formålet med denne øvelse er, at eleverne - som i en normal diktat - skal gengive en tekst præcist, og der er derfor fokus på sproglig præcision.

I grupper på ca. 4 skal eleverne genskabe en tekst, der er placeret et stykke væk – enten uden for eller i den anden ende af klasselokalet. En elev løber indledningsvist op til teksten og memorerer så meget tekst som muligt. Denne tekst skal efterfølgende mundtligt gengives til en anden elev i gruppen, der nedskriver. Efterfølgende løber en ny elev op og memorerer et stykke, som efterfølgende nedskrives af et andet gruppemedlem. Dette fortsætter, indtil hele teksten er nedskrevet.

Derefter kommer korrekturfasen, hvor gruppen skal tjekke deres tekststykke igennem for fejl. Mangler der ord? Er der styr på grammatikken? Eller andet? Ved behov kan man løbe endnu en gang for at tjekke. Vindergruppen er den, der først kan præsentere en korrekt tekst for læreren.


Denne øvelse forbinder gloseindlæring og bevægelse.

På et A3-ark med en tabel med to kolonner (den ene med overskriften ”Dänisch” den anden ”Deutsch”) har læreren skrevet 10-15 gloser på enten tysk eller dansk. Det vil sige, at hver anden plads på arket er tom i hhv. Dänisch- og Deutsch-kolonnen.

Eleverne inddeles i grupper af ca. 5, og de skal nu løbe op og udfylde de tomme felter på arket. Den enkelte elev må kun skrive et ord pr. løberunde, men bestemmer selv hvilket ord, der skrives. Læreren retter undervejs ved at sætte streger ved forkerte løsninger. Skal en gruppe rette et ord, bruges også en løberunde på dette. Vindergruppen er den, der hurtigst muligt har udfyldt hele tabellen. Gloserne kan være enten emnespecifikke gloser fra et igangværende forløb eller generel træning af højfrekvente ord.


I denne øvelse, der fokuserer på glosetræning, flow i mundtlighed og strategier ved manglende ord, dyster to eller tre grupper mod hinanden.

Læreren har på forhånd lavet et slideshow med en tysk glose på hvert slide. En elev fra hver gruppe står med ryggen mod projektoren, så vedkommende ikke kan se ordet. Grupperne skal nu på tysk forklare ordet til deres klassekammerat, der står med ryggen mod projektoren. Den af de to, der først gætter ordet, vinder et point til sit hold. Derefter kommer nye elever op med ryggen mod projektoren, og således fortsætter aktiviteten, indtil alle ord er gættet. Der skal bruges 10-15 gloser afhængigt af klassestørrelsen, idet der mindst skal være et ord pr. elevpar.


I denne øvelse, der har fokus på beskrivelse af genstande, skal eleverne placere deres sko foran klasselokalet.

Eleverne inddeles herefter i grupper á 4-5. I hver gruppe skal eleverne nu på tysk beskrive deres sko ud fra parametre såsom farve, størrelse, alder, mærke, type, materiale. Skoene skal beskrives, så et andet gruppemedlem efterfølgende kan genfinde dem. Læreren kan med fordel have byttet rundt på skoenes pladser, så placering uden for klasserummet ikke kan bruges i beskrivelsen af skoene. Der må maksimalt være et gruppemedlem, der står op pr. gruppe samtidigt. Vindergruppen er den gruppe, hvor alle gruppemedlemmer først har deres sko på.

Alternativt til sko kan naturligvis anvendes andre genstande såsom penalhuse, vandflasker, halstørklæder og idrætstasker.


Ved at mime gloser får eleverne mulighed for at forbinde dem med bevægelser og dermed styrke hukommelsen.

Læreren producerer en bunke kort med tyske ord, der er mime-egnede. Det kan eksempelvis være verber, præpositioner eller substantiver, som fx professioner, sportsgrene eller dyr. Derefter placeres eleverne i mindre grupper med en bunke kort. En enkelt eller et par elever trækker nu et kort og mimer indholdet, mens de øvrige i gruppen gætter på tysk. Turen går herefter videre til de(n) næste elev(er), der mimer. Kender eleven, der skal mime, ikke glosen, returneres kortet, og der trækkes et nyt. De enkelte grupper dyster om, at være den gruppe, der først har gættet alle ord.

Alternativt kan eleverne internt i grupperne dyste mod hinanden, idet de skal skiftes til at mime så mange ord som muligt et minut ad gangen, inden den anden gruppe får turen.


Formålet med øvelsen er at øve mundtlighed, herunder at stille spørgsmål og gloser.

Læreren vælger en kategori, fx ”Bekannte Deutsche”, ”Berufe”, ”Personen aus dem Film XX“, ”Tiere” eller „Personen aus den Texten des Themas XX“. Eleverne inddeles i grupper á ca. 4, og hver elev skal skrive et navn eller substantiv, der passer til kategorien. De andre gruppemedlemmer må ikke se, hvad der skrives. Når alle har udfyldt, placerer man sin post-it i panden på en af de andre gruppemedlemmer.


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.