Redskab

Licensservice for ungdomsuddannelserne

Licensservicen gør det muligt for institutionerne at tegne licens til relevante e-ressourcer til priser og med brugsrettigheder, der er forhandlet med udgangspunkt i institutionernes konkrete situation og behov

Ungdomsuddannelsernes licensservice blev etableret 1. juni 2019 og drives af Det Kgl. Bibliotek på opdrag fra UVM og ungdomsuddannelsernes interesseorganisationer.

Begge parter er repræsenteret i ungdomsuddannelsernes licensudvalg (UNGLU), der rådgiver det Kgl. Bibliotek omkring servicens drift og udvikling.

Licensservicen gør det muligt for danske ungdomsuddannelsesinstitutioner at tegne licens til relevante e-ressourcer til priser og med brugsrettigheder, der er forhandlet med udgangspunkt i institutionernes konkrete situation og behov. 

Det Kgl. Bibliotek finansierer og medfinansierer i regi af licensservicen desuden piloter og forsøg med nye måder at indgå licenser på, inkl. test af nye adgangs- og aftalemodeller. Alt sammen med det formål at arbejde for mere fri, lige og nem adgang til relevante elektroniske læringsressourcer for landets ungdomsuddannelsesinstitutioner og deres studerende.

Du kan læse mere om Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelserne her.

Kontakt chefkonsulent  Dyveke Sijm, dys@kb.dk  for yderligere oplysninger.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.