Introduktion

      

gym - det digitale - formåltekst

Eleverne skal i løbet af uddannelsesforløbet udvikle deres viden, kundskaber og indsigt inden for arbejdet med digitale kompetencer.
Udviklingen skal understøtte elevernes studiekompetencer og have et dannelsesperspektiv, der sætter eleven i stand til at reflektere over anvendelse og produktion af digitale medier og produkter i uddannelses- og samfundsmæssige sammenhænge.
Formålet er, at eleverne skal kunne anvende digitale kompetencer i egne læreprocesser til at understøtte deres faglige og personlige udvikling.

 

Digitale kompetencer – vejledning 2017

- herunder elevernes digitale kompetencer, kompetenceområder, organisering og evaluering

Hent vejledningen (pdf)

Siden er opdateret 12. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.