Forskning og viden

Fokus på digitale kompetencer i gymnasiet

Hvorfor arbejder vi med digitale kompetencer i gymnasieskolen? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet forløb med digitale teknologier som drivkraft - i projektet DiDak.

Resultatet af projektet DiDaK er en række udgivelser med nye formater for undervisning, beskrivelse af digitale kompetencer og bud på udvidede fagligheder. Find udgivelserne nederst på siden.

Gymnasiereformen, der trådte i kraft august 2017, satte ekstra fokus på elevernes digitale kompetencer og på at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår. Det indebærer, at eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber.

I projektet DiDaK - Digital Dannelse og Kompetenceudvikling, som er blevet gennemført i perioden 2017-19, har udviklingen af lærernes didaktiske kompetencer til at integrere digitale kompetencer i undervisningen været omdrejningspunktet.

Nu foreligger resultaterne af DiDaK-projektet i form af en række udgivelser, der handler om både generelle indsigter i elever og læreres brug af digitale teknologier i undervisningen, men lige så meget giver anvendelige pædagogiske formater til praksis og anbefalinger til implementeringen og udviklingen af en gymnasieskole med digitale kompetencer i fokus.

Digitale kompetencer hænger sammen med fagligheden

Forskere, ledere og gymnasielærere har arbejdet med at definere og arbejde med digitale kompetencer helt ned i gymnasielærernes egne praksisser for bl.a. at gøre udviklingsarbejdet så anvendeligt som muligt. I fagene skal eleverne bl.a. lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med producere digitalt indhold.

Anbefalingen fra projektets forskere lyder bl.a., at digitale kompetencer og det enkelte fag ikke kan skilles ad:

“Det afhænger naturligvis af det enkelte fag. Men generelt kan digitale teknologier bidrage til at udvide kernefagligheden og bringe fagene nye steder hen,” fortæller forskningsleder og lektor Christian Dalsgaard fra CUDiM, Aarhus Universitet.

De deltagende skoler og deres ledere og lærere i DiDaK-projektet var:                                                            

  • Baltorp Gymnasium (hhx)                                                                                         
  • Køge Gymnasium (stx)                                                                                                                   
  • Viborg Gymnasium og HF (stx og hf)                                                                                              
  • Odense Tekniske Gymnasium (htx)                                                                                               
  • Aarhus HF & VUC (hf og VUC)
© DiDak

Digitale kompetenceområder

“Digitale kompetencer kan dække over en lang række af meget forskellige kompetencer – fra nogle meget specifikke tekniske færdigheder til kritisk og refleksiv håndtering af internettet som en vidensressource.” Sådan indleder forskningsleder og lektor Christian Dalsgaard denne video om digitale kompetencer.

© DiDak

Faglig anvendelse af digitale teknologier

“Vi kan se, at lærere arbejder med digitale teknologier i spændingsfeltet mellem deres kernefaglighed, didaktik og en digital faglighed,”fortæller Christian Dalsgaard og peger på, at de tre perspektiver rummer meget forskellige anvendelser af digitale teknologier i undervisningen. 

© DiDak

Pædagogiske formater for digitale kompetencer i undervisningen

Denne video præsenterer en tilgang til, hvordan man kan indarbejde digitale kompetencer i undervisningsforløb. Arbejdet med pædagogiske formater kan være en måde at begynde arbejdet med digitale kompetencer på organisatorisk plan. Det kan samtidig være en effektiv måde at vidensdele og forankre kompetencerne i skolens pædagogiske arbejde. 

© DiDak

Digitale kompetencer i geografi og idræt

De to DiDaK-undervisere, Jesper Raunholt Christensen og Jakob Moesby Andersen, udfolder, hvordan de har arbejdet med digitale kompetencer i henholdsvis geografi og idræt, samt hvor digitale værktøjer og internettet skubber til mulighederne i faget.

© DiDak

Digitale kompetencer i engelsk og matematik

De to DiDaK-undervisere, Mikkel Kryel og Klaus Friesdal, udfolder, hvordan de har arbejdet med digitale kompetencer i henholdsvis engelsk og matematik, samt hvor digitale værktøjer og internettet skubber til mulighederne i faget.

Forskningsdelen af DiDaK-projekt udgiver 3 publikationer:

  • Digitale kompetencer i gymnasiet
  • Introduktion til digitale kompetenceområder
  • Digitale kompetencer i fagene: Pædagogiske formater til at arbejde med digitale kompetencer i gymnasiet

I udgivelsen “Digitale kompetencer i gymnasiet” fremlægger forskerne resultaterne af aktionsforskningsprojektet i DiDaK og tager afsæt i det empiriske materiale indsamlet på skolerne gennem blandt andet interviews og observationsstudier.

“Introduktion til digitale kompetenceområder” kan bidrage til at skabe et fælles sprog på gymnasieskolen og indeholder en begrebslig rammesætning for digitale kompetenceområder og gennemgår centrale praksisser for digitale kompetencer.

Gymnasieskolerne får desuden med udgivelsen “Digitale kompetencer i fagene: Pædagogiske formater til at arbejde med digitale kompetencer i gymnasiet” en række håndgribelige pædagogiske formater, der kan ses som konkrete anvisninger til, hvordan man kan ændre skolepraksis. Udgivelsen indeholder dermed konkrete eksempler og materialer rettet mod skolernes arbejde med digitale kompetencer i undervisningen.

 


Hent Introduktion til digitale kompetenceområder her (au.dk)


 


Hent Digitale kompetencer i gymnasiet her (au.dk)


 


Hent Digitale kompetencer i fagene her (au.dk)


 

Kreditering

DiDaK-projektet (2017-2019) er gennemført i regi af gymnasiereformen ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet. Ovenstående tekst at en forkortet udgave fra projektets webside.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.