Aktivitet

Nøgen på nettet

Aktiviteten skaber bevidsthed om konsekvenser ved at dele krænkende billeder og videoer, samt viden om, hvad man kan gøre, hvis skaden er sket. Fokus ligger dermed også på at beskytte egne data og egen identitet.

Formålet er at få eleverne til at reflektere over deling af billeder og videoer med og uden samtykke. Der tages udgangspunkt i en konkret case.

Evnen til at beskytte egne data og egen identitet findes omtalt i kompetenceområdet “Kritisk blik på digitale medier og værktøjer” fra vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser 

Aktiviteten varer 1 modul à 90 minutter. Det kan bruges som del af fællesfaglige forløb eller undervisning i digitale kompetencer på alle årgange, men er tænkt til starten af gymnasieforløbet.

Forløbet tager udgangspunkt i følgende materiale:

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet kræver ingen forudsætninger. Det tager udgangspunkt i elevernes viden og erfaringer. Da det kan være et sårbart emne, tages der udgangspunkt i en case i stedet for i elevernes egne oplevelser, ligesom den afstemning, der foreslås, bør være anonym.

Læreren bør sørge for, at tonen i diskussionerne er saglige og sobre. Derfor er det meste af undervisningen lærerstyret. Når der er gruppearbejde, er det vigtigt at eleverne er i grupper, hvor de føler sig trygge.

Lektie til eleverne: Eleverne har læst klummen fra Information som forberedelse til modulet.

 

Forløbets opbygning

  • Lav en anonym afstemning og spørg til holdninger til deling af nøgenbilleder (med udgangspunkt i de udsagn, der står i klummen fra Information). Vis afstemningsresultaterne via projektor.
  • Se derefter i fællesskab videoerne fra Red Barnet med Sofie, der fik delt en sexvideo.
  • Sæt eleverne til i grupper at undersøge på nettet, hvordan andre ofre har det efterfølgende.
  • Undersøg lovgivningen på området: Bed eleverne om at læse EMU-artiklen
  • Derefter kan eleverne tage stilling til, hvorvidt nogle handlinger i fiktive cases er strafbare (fx  “Julies kæreste viser et nøgenbillede af hende til en af sine venner”. “Julies kæreste filmer dem have sex og gemmer det på sin mobil” osv.)
  • Læs derefter sammen hovedpunkterne i Facebook-pjecen “Not without my consent”, og diskuter Facebooks holdning til deling af sex-billeder og -videoer.
  • Vis eleverne en kort video fra Red Barnet som afslutning, og understreg, at de kan få hjælp der.

 

Evaluering

Gentag afstemningen om elevernes holdning til deling af nøgenbilleder, og sammenlign med den første afstemning. Hvis eleverne udtrykker ligegyldighed, kan man inddrage Emma Holtens historie eller udvide forløbet med flere aktuelle cases fra medierne fx en fra TV2 om deling af sexvideoer.

 

Kreditering 

Anne Boie Johannesson, gymnasiekonsulent på CFU KP og lektor på Køge Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.