Forløb

Om virus og malware

Hvordan sikrer vi os mod virus og malware? Denne aktivitet giver grundlæggende viden på området samt praktiske anvisninger på tekniske løsninger.

Viden og praktiske værktøjer til at sikre computere

Aktiviteten varer 2 moduler à 90 minutter. Den  kan laves som del af et fællesfagligt forløb eller som et forløb i informatik C.

Eleverne får viden og praktiske værktøjer til at sikre deres computere mod virus og malware.

Der arbejdes med kompetenceområdet “Kritisk blik på digitale medier og værktøjer” fra Vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser, herunder “en kritisk forståelse af internettets teknologi og kommunikationsformer, som understøtter elevens handlen som global, demokratisk borger.”

I informatik arbejdes der med følgende faglige mål fra læreplanen: Eleverne skal kunne redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed.

 

Planlægning/overvejelser

Udgangspunkt for denne aktivitet er, at elevrene arbejder med forskellige typer af cybercrimes.
Derefter arbejdes der med råd til, hvordan eleverne kan sikre sig mod cybercrimes.
Til sidst gives der tid til, at eleverne kan lave sikre passwords, installere antivirusprogram, opdatere og lave backup af computere.

Eleverne arbejder i grupper og fremlægger undervejs i plenum.

Følgende materialer anvendes:

 

Aktivitetens opbygning

Modul 1 

Start med at se videoen The Internet: Cybersecurity and crime sammen på holdet. Lad derefter grupperne vælge en type cybercrime, som de vil arbejde med:

 • Trojan horses 

 • Drive by attack

 • Botnet

 • Social engineering

 • Keyloggers

 • Worms

 • Viruses

 • Ransomware

 • Phishing

Når grupperne søger information, er det bedst at google på engelsk – og tilføje ordet “malware” i søgefeltet. Se også under emu og temaet om cybersikkerhed.

Grupperne præsenterer de forskellige typer af cybercrimes i korte oplæg – og med konkrete eksempler på den valgte type cybercrime.

 

Modul 2

Eleverne læser de gode råd på sikkerdigital.dk. Med udgangspunkt i rådene arbejder de med følgende opgaver:

 1. Lav stærke passwords. Brug evt. dette værktøj til at teste adgangskodernes styrke: komputer.dk (OBS: man bør ikke indtaste den rigtige adgangskode på hjemmesiden. Indtast i stedet et eksempel, der i opbygning minder om ens kode.)

 2. Brug evt. en password-manager, der kan holde styr på dine passwords, eksempelvis LastPass. Søg efter tutorials på YouTube. Sørg for at have forskellige passwords på alle sociale medier, på din private Gmail, Amazon, Netflix eller fx Spotify. 

 3. Opdatér styresystem og programmer på din computer. Dette skal du gøre, så snart opdateringerne dukker op!

 4. Installér et antivirusprogram, eksempelvis Avast avast.com, Avira www.avira.com eller et af de mange andre antivirusprogrammer. Søg på hvilket, der er det bedste, fx her: komputer.dk

 5. Lav en sikkerhedskopi, fx backup til Google Drev eller OneCloud afhængigt af hvad skolen tilbyder.

 6. Undersøg, hvordan du kan bruge wifi sikkert – og undersøg, hvad du ikke skal gøre.

Fælles opsamling: Kort diskussion om, hvad eleverne rent praktisk har gjort – eller ikke har gjort – ud fra de fem råd.

 

Evaluering

Sæt eleverne til at finde eksempler på sikkerhedsbrud og cybercrimes på version2.dk/it-nyheder. Der er dagligt nyheder om det. Diskutér, hvordan pågældende sikkerhedsbrud og cybercrimes kunne være undgået.

Følg op på, om eleverne får lavet løbende backup af deres ting, og om de i øvrigt følger de fem råd. Inddrag gerne holdets andre lærere, så de kan hjælpe med opfølgningen.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole i 2019.

Anne Boie Johannesson, gymnasiekonsulent ved CFU KP og lektor på Køge Gymnasium, juni 2019

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.