Forløb

Transformation - Arkitektur, stedsanalyse og praktisk projekt

Eksempel på forløb om at skabe nye funktioner i eksisterende bygninger

Revitalisering, renovering, restaurering, ombygning, nyfortolkning – eller i ét ord, transformation af bygninger, bygningsanlæg, bydele, pladser og landskaber er et voksende arbejdsfelt for bygherrer, ingeniører og arkitekter. Efter byggeboomet i 00’erne er der fokus på den eksisterende bygningsmasse, hvor et problemfelt udgøres af døende landsbyer, forladte funktionærboliger, udtjente industriområder, lagerbygninger fra 1970erne osv. Et andet problemfelt udgøres af bygninger, der i samarbejde med kommuner er udpeget af Slots- og kulturstyrelsen som fredede eller bevaringsværdige bygninger. For begge problemfelter gælder synspunktet, at bygninger bevares bedst ved at blive brugt. Transformation handler om nye formål og nyt liv i eksisterende rammer.

 

Teksten beskriver et forløb i arkitektur, hvor designprocessen gennemgås i et praktisk projekt om transformation af en eksisterende bygning i lokalområdet. Stedsanalyse og teori om arkitektur som kulturarv indgår i forløbet.