Redskab

Demokrati og aktivt medborgerskab

Redskabspakken støtter jeres faglige selvrefleksion og praksisudvikling i arbejdet med at fremme aktivt medborgerskab.

Redskabspakke kan støtte jeres didaktiske og pædagogiske arbejde med at fremme aktivt medborgerskab blandt alle elever.

Pakken består af fem redskaber

1. Pulsmåling af hverdagsdemokratiet (et selvevalueringsredskab)
2. 5F-modellen (et anerkendende udviklingsredskab)
3. Fagligt interview (et levende vidensdelingsværktøj)
4. Vejen tilbage fra målet (en anderledes planlægningsmetode)
5. Prøvehandlinger (et redskab til systematisk praksisudvikling i hverdagen).

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Fakta

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets skoler, institutioner og dagtilbud. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.