Viden og inspiration

Temaet Demokrati og fællesskaber handler om demokratisk forståelse og praksis.

Temaet har til formål at styrke elevernes oplevelse af og ageren i samfundets fællesskaber, og de fællesskaber de til dagligt indgår i. Formålsparagraffen i gymnasieloven fremhæver en balance mellem faglig viden og dannelse, hvor arbejdet med demokrati og fællesskaber indgår som del af begge områder.

Under dette tema kan du finde materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med demokrati og fællesskaber i den daglige undervisning.

Siden er opdateret 21. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.