Aktivitet

Fællesskab og foreningsdemokrati

I denne aktivitet skal eleverne have besøg af en forening. De får et indblik i, hvad foreningskultur betyder for fællesskaber og demokratiet i Danmark, samt hvor vigtigt foreningsfrihed er.

Aktivitetens formål er at synliggøre for eleverne, hvad foreningsfrihed betyder i praksis. Aktiviteten skal give eleverne lyst og kendskab til at deltage i foreningsfællesskaber, og hvordan foreningsdemokratiet fungerer i en konkret, lokal forening. Eleverne bliver derved introduceret for et forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar for hinanden og udvikler sig i fællesskab.

 

Planlægning/overvejelse

Aktiviteten består af tre dele, og det anslåede tidsforbrug er 90-120 min. Du kan læse detaljeret om planlægningen i dette dokument: Sådan gør du.

Du skal i god tid invitere en forening fra lokalområdet. Inddrag gerne eleverne i udvælgelsen af foreningen.

 

Opbygning

1. del - Introduktion til foreningsdemokrati

2. del - Foreningsbesøg

3. del - Øvelse: din nye forening

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.