Aktivitet

Caseøvelse - ansvar for fællesskabet

Eleverne præsenteres for en række cases, der indeholder dilemmaer, som typisk opstår i et klassefællesskab. De skal sammen forsøge at løse dilemmaerne.

 

Eleverne bliver trænet i at indgå kompromisser, så alle kan være med i fællesskabet. Ved at eleverne indgår i dialog og går på kompromis, bliver de gjort mere bevidste om deres demokratiske frihedsrettigheder og handlemuligheder.

 

Planlægning/overvejelse

Denne aktivitet består af tre forskellige cases, som eleverne skal løse. Læs detaljeret om hvordan i dette dokument: Sådan gør du.

 

Opbygning

Introduktion

Øvelser

Case 1. Hvem skal inviteres?

Case 2. Studieturen

Case 3. Gruppedannelse

 

Refleksion

Når der er truffet en fælles beslutning på baggrund af case 3, rundes øvelsen af med en afsluttende refleksion med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- I hvilken af de tre cases fandt I den bedste løsning? Og hvad er en god løsning i det hele taget?

- Kunne I finde løsninger, som tog hensyn til alles mening og holdninger?

- Hvordan fungerede det at dele diskussionen op i forskellige trin (handlemuligheder, hensyn, argumenter og beslutning)? Hvad er fordelene ved at gribe det sådan an, og hvad er ulemperne?

- Har I lært noget af øvelsen, som I kunne finde på at bruge, næste gang at I skal tage en fælles beslutning i klassen?

- Blev reglerne for god debatkultur overholdt?

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.