Aktivitet

Debat med lokalpolitiker

Denne aktivitet er en materialepakke, der giver eleverne kendskab til lokalpolitik og debatkultur. Eleverne skal finde deres egen lokalpolitiske sag og gennemføre en debat med en lokalpolitiker.

Formålet med aktiviteten er, at give eleverne konkret erfaring med at debattere politik med lokalpolitikere. Aktiviteten skal give eleverne viden om, at politikere er 'almindelige mennesker' uden ekspertviden. Dette kan styrke elevernes bevidsthed om egne standpunkter og troen på, at disse har betydning. I forbindelse med dette vil eleverne udvikle demokratiske handlekompetencer, så de eksempelvis er i stand til at gå i dialog med andre om forskellige holdninger.

 

Planlægning/overvejelse

Aktiviteten er bygget op af en række forskellige dele, og tidforbruget er anslået til 165 min. Du kan læse detaljeret om, hvordan og brug af bilag i dette dokument: Sådan gør du.

I god tid før arrangementet har eleverne i fællesskab besluttet, hvilke emner debatten skal handle om. Det kan eksempelvis være forhold vedrørende deres uddannelse, som de ønsker at debattere, eller emner fra undervisningen, klima eller medialisering af politik.

 

Opbygning

Del 1. Eleverne forbereder sig til debatmødet

Eleverne skal selv udvælge en lokalpolitisk sag og udarbejde relevante og konkrete spørgsmål.

Del 2. Selve debatmødet

Eleverne har forud valgt emner og udarbejdet spørgsmål. Eleverne deltager i en demokratisk samtale med brug af regler for en god debatkultur. 

Del 3. Opsamling på debatmødet

Snak i plenum om, hvad eleverne har lært. Hvad overraskede dem, og hvad der var nyt for dem?

 

Refleksion

- Lærte eleverne noget nyt og følte de sig hørt? Har debatmødet givet eleverne en idé om, at de kan påvirke deres lokalpolitikere?

- Vil de undersøge emnet mere eller tage emnet op på andre måder?

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.