Aktivitet

Elevdemokrati og elevinddragelse

I aktiviteten vil eleverne lave øvelser, som giver dem større viden om deres indflydelsesrettigheder og øvelser, som giver dem erfaringer med, hvordan de kan påvirke dagligdagen på deres uddannelsesinstitution.

Aktivitetens formål er, at eleverne skal opdage, at de kan påvirke hverdagen på deres skole, og at de dermed har en række rettigheder for indflydelse. Eleverne får viden om, hvor og hvordan de kan engagere sig på deres uddannelse, og hvad de konkret har lyst til at ændre på deres skole. Forløbet skal give eleverne lyst til at engagere sig og tage medansvar for hverdagen på deres skole.

 

Planlægning/overvejelse

Aktiviteten er bygget op af en række forskellige dele, og tidforbruget er anslået til 90 min. Du kan læse detaljeret om, hvordan og brug af bilag i dette dokument: Sådan gør du.

 

Opbygning

Øvelse 1.

Elevernes umiddelbare tanker og erfaringer med at søge indflydelse.

Øvelse 2.

Elevernes indflydelsesrettigheder.

Øvelse 3.

Elevråd for en dag.

Opgave

Planlægning af en konkret aktivitet.

Præsentation i plenum

 

Refleksion

Efter elevernes præsentationer afsluttes hele aktiviteten med en fælles refleksion, der har udgangspunkt i en række refleksionsspørgsmål:

- Føler du, at du ved nok om, hvordan du kan få indflydelse?

- Er der konkrete ting på din skole, som du har lyst til at gøre en indsats for at ændre fremadrettet?

- Er det vigtigt, at du kan få indflydelse på din hverdag på skolen?

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.