Kompetenceudvikling

Skriftlig eksamen og censur

Her præsenteres to dokumenter, der kan vejlede og støtte skriftlige censorer, men som også kan bruges af alle andre dansklærere (og elever/kursister) i stx og hf.

I år skal alle elever på både stx og hf til eksamen i skriftlig dansk. For stx-eleverne er det første gennemløb med de nye skriftlige genrer, og derfor er det også første gang, stx-censorerne skal votere stile inden for de nye opgavetyper.

Her præsenteres to dokumenter, der kan vejlede og støtte årets skriftlige censorer, men som også kan bruges af alle andre dansklærere (og elever/kursister) i stx og hf:

’14 autentiske stile’

OG

’Genre, personlig stemme og kommenterede bedømmelser’

Dokumentet ’14 autentiske stile’ indeholder:

  • 6 stile, der skulle have været voteret på Dansklærerforeningens kursus ’Censur og de nye skriftlige eksamensgenrer’ d. 25. marts 2020
  • 8 stile med læsefokuspunkter (kan fx bruges i undervisningen)
  • bud på en læsevejledning.

Dokumentet ’Den skriftlige eksamen og de tre eksamensgenrer i dansk stx og hf – genredefinitioner og vejledende bedømmelser af 6 elevstile’ indeholder:

  • En kortfattet oversigt over, hvad eleverne skal kunne inden for hver af de tre genrer – og dermed hvad de skal måles på til eksamen
  • En definition af begrebet ’den personlige stemme’
  • Eksempler på, hvordan ’den personlige stemme’ kan komme til udtryk i hver af de tre genrer
  • Svar på en række af de mest udbredte spørgsmål til de skriftlige genrer
  • Kommenterede bedømmelser af de 6 stile fra dokumentet ’14 autentiske stile’
  • Forslag til bedømmelsesskemaer, enten til brug ved censur eller som redskab til respons i den daglige undervisning.  
Siden er opdateret 14. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.